O nama


Javnu ustanovu „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, osnovala je krajem 2017. godine Primorsko-goranska županija, sa svrhom koordinacije i poticanja održivog ravnomjernog regionalnog razvoja županije, te privlačenja potencijalnih ulagača u ključnim djelatnostima karakterističnim za razvoj ovog područja. Agencija predstavlja centar potpore Primorsko-goranskoj županiji i pravnim subjektima u njenom vlasništvu, jedinicama lokalne samouprave s područja županije te njihovim pravnim tijelima, putem aktivnosti savjetodavne i stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata, kako lokalnog, tako i regionalnog, ali i nacionalnog značaja. U ulozi regionalnog koordinatora za područje Primorsko-goranske županije, Agencija je osnovana temeljem Zakona o regionalnom razvoju.

Djelovanje Agencije temeljeno je na viziji razvoja Primorsko-goranske županije koja glasi: „Primorsko-goranska županija je konkurentna, održiva i društveno pravedna regija poželjna za život i rad.“

PRIGODA tim broji sveukupno četrnaest zaposlenika, stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom i kompetencijama u specifičnim područjima rada. Obratite nam se s povjerenjem!

NOVOSTI

KATEGORIJE

NextGenerationEU: Europska komisija prikupila je 20 milijardi eura u prvoj transakciji za potporu oporavku Europe

Europska komisija je u prvoj transakciji u okviru programa NextGenerationEU, izdanjem desetogodišnje obveznice s rokom prispijeća 4. srpnja 2031. prikupila 20 milijardi eura radi financiranja oporavka Europe od krize uzrokovane koronavirusom i njezinih posljedica. Riječ je o najvećem institucijskom izdanju obveznica u Europi, najvećoj institucijskoj transakciji u jednoj tranši i najvećem iznosu koji je Unija

Pročitaj više >

Održivo ribarstvo: Komisija ocjenjuje napredak u EU-u i započinje savjetovanje o ribolovnim mogućnostima za 2022.

Komisija je donijela Komunikaciju „Prema održivijem ribarstvu u EU-u: trenutačno stanje i smjernice za 2022. Iz nje je vidljivo da, u skladu s ciljevima europskog zelenog plana, ribarstvo postaje sve održivije, čime se podupiru prelazak na zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav EU-a te održivi izvori dohotka ribara iz EU-a. Socioekonomski rezultati sektora i dalje su dobri

Pročitaj više >

Objavljen anketni upitnik u sklopu izrade Interreg Programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

Objavljen anketni upitnik u sklopu izrade Interreg Programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. U tijeku je provedba istraživanja putem anketnog upitnika s ciljem prikupljanja informacija za izradu novog Interreg Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. Cilj istraživanja je istražiti zajedničke izazove, potrebe i snage prekograničnog područja Hrvatske i Slovenije koje bismo mogli unaprijediti prekograničnim djelovanjem i suradnjom. Upitnik je

Pročitaj više >

ESF platforma najavila tri online radionice za kraj lipnja i početak srpnja

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esf.platforma.civilnodrustvo.hr danas je otvorila prijave na tri online radionice koje će 29. i 30. lipnja i 1. srpnja održati suradne organizacije Nacionalne zaklade: Centar za civilne inicijative iz Zagreba, Dkolektiv iz Osijeka i udruga Smart iz Rijeke. Više na poveznici. Izvor: http://www.esf.hr/ Fotografije: Google slike

OTOCI – PRIOBALJE – GORSKI KOTARMOVE TO PGŽ!


Regiju prvenstveno predstavljaju i čine njezini ljudi . Oni su najveći kapital, resurs jedne regije. Nikada u povijesti kvaliteta ljudi nije predstavljala važniju, konkurentnu prednost. Razvoj regije vidimo u povezivanju ključnih faktora društvenog i gospodarskog rasta, fokusom na ulaganje u inovacije, podizanje produktivnosti i konkurentnosti. Ključni čimbenik u navedenom razvoju su ljudi. Njihove kompetencije, vještine i znanja.

“Geostrateški položaj naše županije i grada Rijeke ostaje i dalje naš najvažniji razvojni resurs koji otvara razvoj prometne infrastrukture, luke, trgovine i gospodarskih zona. Kvaliteta prostora, otvara mogućnosti za snažan razvoj turizma, a očuvana bioraznolikost svemu tome daje dodatnu vrijednost kojom Primorsko-goransku županiju svrstava u red najpoželjnijih odredišta za rad i život u Europi.”

Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije