O nama


Javnu ustanovu „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, osnovala je 2018. godine Primorsko-goranska županija, sa svrhom koordinacije i poticanja održivog ravnomjernog regionalnog razvoja županije, te privlačenja potencijalnih ulagača u ključnim djelatnostima karakterističnim za razvoj ovog područja. Agencija predstavlja centar potpore Primorsko-goranskoj županiji i pravnim subjektima u njenom vlasništvu, jedinicama lokalne samouprave s područja županije te njihovim pravnim tijelima, putem aktivnosti savjetodavne i stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata, kako lokalnog, tako i regionalnog, ali i nacionalnog značaja. U ulozi regionalnog koordinatora za područje Primorsko-goranske županije, Agencija je osnovana temeljem članka 24. Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14 i 123/17).

Djelovanje Agencije temeljeno je na viziji razvoja Primorsko-goranske županije koja glasi: „Primorsko-goranska županija je konkurentna, održiva i društveno pravedna regija poželjna za život i rad.“

PRIGODA tim broji sveukupno 8 zaposlenika, stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom i kompetencijama u specifičnim područjima rada. Obratite nam se s povjerenjem!

NOVOSTI


DOGAĐANJA

Prijave za Konferenciju o razvoju Gorskog kotara: „Gorski kotar u fokusu“ Detaljnije

Grad Opatija poziva zainteresirane da se prijave na program radionica pod nazivom  “Creative Tourism Lab Opatija – program inkubacije” koji se provodi u organizaciji Silos Group d.o.o. u partnerstvu sa Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Detaljnije

Informativne radionice za prijavitelje u sklopu poziva „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ Detaljnije

Informativna radionica u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima. Detaljnije

Regionalna radionica na temu pametni gradovi i pametni otoci u Republici Hrvatskoj Detaljnije

INTERREG V-B MEDITERAN 2014. – 2020. Program i prijava

“Geostrateški položaj naše županije i grada Rijeke ostaje i dalje naš najvažniji razvojni resurs koji otvara razvoj prometne infrastrukture, luke, trgovine i gospodarskih zona. Kvaliteta prostora, otvara mogućnosti za snažan razvoj turizma, a očuvana bioraznolikost svemu tome daje dodatnu vrijednost kojom Primorsko-goransku županiju svrstava u red najpoželjnijih odredišta za rad i život u Europi.”

Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije