AKTUALNI NATJEČAJI

NOVOSTI

KATEGORIJE

Na radiju Gorski kotar predstavljene teme Industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske i budućeg Centra zelene gradnje Gorski kotar

Dana 23. lipnja 2022. godine, u okviru EU projekta “Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije”, na radiju Gorski kotar, djelatnik Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije Sanjin Radunović predstavio je strateški dokument Plan industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske i budući Centar zelene gradnje Gorski kotar, kao i ulogu Regionalne razvojne agencije u navedenim aktivnostima. Emisija je dostupna na

Pročitaj više >

Osnovana Lokalna akcijska grupa u ribarstvu za područje Rijeke i Krka

Održana je Osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) za ribarstveno područje grada Rijeke i otoka Krka. Skupštini su nazočili predstavnici svih jedinica lokalne samouprave s tog područja te predstavnici civilnog i gospodarskog sektora koji su ujedno postali i članovima novog LAGUR-a, odnosno FLAG-a, kako se spomenuto udruženje naziva u EU-u. Službeni naziv FLAG-a

Pročitaj više >

2,5 milijuna kuna za subvencije županijskog cestovnog linijskog prometa

Objavljen je javni poziv kroz koji se jedinice lokalne samouprave Gorskog kotara i Općina Vinodolska mogu natjecati za 2,5 milijuna kuna koliko je kroz javni poziv namijenjeno za subvencioniranje županijskog linijskog javnog cestovnog prometa, kao i za milijun kuna koliko je namijenjeno za pomoć u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta. Također, otvara se i javni

Pročitaj više >

Donesena Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini

Temeljem Natječaja za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini, 77 JLP(R)S-ova je dobilo sredstva za sufinanciranje projekata, od čega je sufinanciranje odobreno za 5 projekata s područja Primorsko-goranske županije, sveukupne vrijednosti od gotovo 2,5 milijuna kuna. Radi se o sljedećim projektima: “Izgradnja površine za sportske aktivnosti Street Workout i slobodno

Pročitaj više >

OTOCI – PRIOBALJE – GORSKI KOTAR


O NAMA

Javnu ustanovu „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, osnovala je krajem 2017. godine Primorsko-goranska županija, sa svrhom koordinacije i poticanja održivog ravnomjernog regionalnog razvoja županije, te privlačenja potencijalnih ulagača u ključnim djelatnostima karakterističnim za razvoj ovog područja. Agencija predstavlja centar potpore Primorsko-goranskoj županiji i pravnim subjektima u njenom vlasništvu, jedinicama lokalne samouprave s područja županije te njihovim pravnim tijelima, putem aktivnosti savjetodavne i stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata, kako lokalnog, tako i regionalnog, ali i nacionalnog značaja. U ulozi regionalnog koordinatora za područje Primorsko-goranske županije, Agencija je osnovana temeljem Zakona o regionalnom razvoju.

Djelovanje Agencije temeljeno je na viziji razvoja Primorsko-goranske županije koja glasi: „Primorsko-goranska županija je konkurentna, održiva i društveno pravedna regija poželjna za život i rad.“

PRIGODA tim broji sveukupno šesnaest zaposlenika, stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom i kompetencijama u specifičnim područjima rada. Obratite nam se s povjerenjem!

MOVE TO PGŽ!


Regiju prvenstveno predstavljaju i čine njezini ljudi . Oni su najveći kapital, resurs jedne regije. Nikada u povijesti kvaliteta ljudi nije predstavljala važniju, konkurentnu prednost. Razvoj regije vidimo u povezivanju ključnih faktora društvenog i gospodarskog rasta, fokusom na ulaganje u inovacije, podizanje produktivnosti i konkurentnosti. Ključni čimbenik u navedenom razvoju su ljudi. Njihove kompetencije, vještine i znanja.

“Geostrateški položaj naše županije i grada Rijeke ostaje i dalje naš najvažniji razvojni resurs koji otvara razvoj prometne infrastrukture, luke, trgovine i gospodarskih zona. Kvaliteta prostora, otvara mogućnosti za snažan razvoj turizma, a očuvana bioraznolikost svemu tome daje dodatnu vrijednost kojom Primorsko-goransku županiju svrstava u red najpoželjnijih odredišta za rad i život u Europi.”

Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije