AKTUALNI NATJEČAJI

NOVOSTI

KATEGORIJE

Najava događanja “EU dan u Gorskom kotaru” 08. rujna 2022.

Ravnomjerni razvoj unutar hrvatskih regija te podrška razvoju i kvaliteti života na brdsko-planinskim područjima, visoko su na listi prioriteta Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije. Nakon uspješno provedene konferencije pod nazivom „EU DAN NA CRESU – mogućnosti ulaganja u budućnost otoka“, održane  7. travnja na Cresu, u rujnu namjeravamo EU dan održati na području Gorskog kotara. Otočnu konferenciju

Pročitaj više >

Indeks gospodarske i društvene digitalizacije za 2022. (DESI) – Hrvatska 21. mjesto

Europska komisija od 2015. godine prati digitalnu konkurentnost država članica putem izvješća o indeksu digitalnoga gospodarstva i društva (DESI). Skup izvješća uključuje profile država i tematska poglavlja. U izvješćima o DESI-ju po državama članicama kvantitativni dokazi pokazatelja u okviru pet kategorija indeksa kombiniraju se s uvidima u politiku i najboljom praksom pojedinačnih država. Poglavlje u

Pročitaj više >

Poziv za doprinos razradi Akcijskih planova Regionalnih lanaca vrijednosti u okviru Plana industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske

U cilju uspješnog dovršenja akcijskih planova za regionalne lance vrijednosti Jadranske Hrvatske, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije predstavilo je prijedlog elemenata akcijskih planova koji se odnose na buduće javne pozive za svaki regionalni lanac vrijednosti. Lanci vrijednosti, za koje smo zajednički prepoznali da imaju najveći potencijal za rast u Jadranskoj Hrvatskoj su: RLV Plavi

Pročitaj više >

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine na javnom savjetovanju

Od 21. srpnja do 20. kolovoza 2022. godine u javnom savjetovanju nalazi se Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine. Ministarstvo turizma i sporta započelo je proces e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine i Strateške procjene utjecaja na okoliš. Strategija je izrađena u suradnji s predstavnicima ključnih dionika hrvatskog turizma, ministarstava

Pročitaj više >

OTOCI – PRIOBALJE – GORSKI KOTAR


O NAMA

Javnu ustanovu „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, osnovala je krajem 2017. godine Primorsko-goranska županija, sa svrhom koordinacije i poticanja održivog ravnomjernog regionalnog razvoja županije, te privlačenja potencijalnih ulagača u ključnim djelatnostima karakterističnim za razvoj ovog područja. Agencija predstavlja centar potpore Primorsko-goranskoj županiji i pravnim subjektima u njenom vlasništvu, jedinicama lokalne samouprave s područja županije te njihovim pravnim tijelima, putem aktivnosti savjetodavne i stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata, kako lokalnog, tako i regionalnog, ali i nacionalnog značaja. U ulozi regionalnog koordinatora za područje Primorsko-goranske županije, Agencija je osnovana temeljem Zakona o regionalnom razvoju.

Djelovanje Agencije temeljeno je na viziji razvoja Primorsko-goranske županije koja glasi: „Primorsko-goranska županija je konkurentna, održiva i društveno pravedna regija poželjna za život i rad.“

PRIGODA tim broji sveukupno šesnaest zaposlenika, stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom i kompetencijama u specifičnim područjima rada. Obratite nam se s povjerenjem!

MOVE TO PGŽ!


Regiju prvenstveno predstavljaju i čine njezini ljudi . Oni su najveći kapital, resurs jedne regije. Nikada u povijesti kvaliteta ljudi nije predstavljala važniju, konkurentnu prednost. Razvoj regije vidimo u povezivanju ključnih faktora društvenog i gospodarskog rasta, fokusom na ulaganje u inovacije, podizanje produktivnosti i konkurentnosti. Ključni čimbenik u navedenom razvoju su ljudi. Njihove kompetencije, vještine i znanja.

“Geostrateški položaj naše županije i grada Rijeke ostaje i dalje naš najvažniji razvojni resurs koji otvara razvoj prometne infrastrukture, luke, trgovine i gospodarskih zona. Kvaliteta prostora, otvara mogućnosti za snažan razvoj turizma, a očuvana bioraznolikost svemu tome daje dodatnu vrijednost kojom Primorsko-goransku županiju svrstava u red najpoželjnijih odredišta za rad i život u Europi.”

Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije