AKTUALNI NATJEČAJI

NOVOSTI

KATEGORIJE

Predstavnica Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije preuzela „Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova“

Na Danima regionalnoga razvoja i fondova EU u Šibeniku, ministar Šime Erlić uručio je regionalnim koordinatorima „Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova“. Sredstva tehničke pomoći namijenjena su daljnjem jačanju kapaciteta regionalnih koordinatora, a sve u svrhu što kvalitetnije podrške korisnicima na

Pročitaj više >

Informativna on-line radionica za potencijalne prijavitelje u okviru Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava za male projekte na programu Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2021. – 2027. dana 17. studenoga 2023. godine objavio je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga. Poziv će biti otvoren do 31. siječnja 2024. godine do 12:00 sati. Predmet otvorenog poziva je sufinanciranje projekata iz Prioriteta

Pročitaj više >

NATJEČAJ za provedbu intervencije 73.10. Potpora ulaganju u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Potporom u sklopu ove intervencije sufinancirat će se ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima, a prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva.   Predmet Natječaja je dodjela potpore

Pročitaj više >

Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja. Ovim Javnim pozivom potiče se proizvodnja sadnog materijala

Pročitaj više >

OTOCI – PRIOBALJE – GORSKI KOTAR


O NAMA

Javnu ustanovu „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, osnovala je krajem 2017. godine Primorsko-goranska županija, sa svrhom koordinacije i poticanja održivog ravnomjernog regionalnog razvoja županije, te privlačenja potencijalnih ulagača u ključnim djelatnostima karakterističnim za razvoj ovog područja. Agencija predstavlja centar potpore Primorsko-goranskoj županiji i pravnim subjektima u njenom vlasništvu, jedinicama lokalne samouprave s područja županije te njihovim pravnim tijelima, putem aktivnosti savjetodavne i stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata, kako lokalnog, tako i regionalnog, ali i nacionalnog značaja. U ulozi regionalnog koordinatora za područje Primorsko-goranske županije, Agencija je osnovana temeljem Zakona o regionalnom razvoju.

Djelovanje Agencije temeljeno je na viziji razvoja Primorsko-goranske županije koja glasi: „Primorsko-goranska županija je konkurentna, održiva i društveno pravedna regija poželjna za život i rad.“

PRIGODA tim broji sveukupno dvadeset zaposlenika, stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom i kompetencijama u specifičnim područjima rada. Obratite nam se s povjerenjem!

MOVE TO PGŽ!


Regiju prvenstveno predstavljaju i čine njezini ljudi . Oni su najveći kapital, resurs jedne regije. Nikada u povijesti kvaliteta ljudi nije predstavljala važniju, konkurentnu prednost. Razvoj regije vidimo u povezivanju ključnih faktora društvenog i gospodarskog rasta, fokusom na ulaganje u inovacije, podizanje produktivnosti i konkurentnosti. Ključni čimbenik u navedenom razvoju su ljudi. Njihove kompetencije, vještine i znanja.

“Geostrateški položaj naše županije i grada Rijeke ostaje i dalje naš najvažniji razvojni resurs koji otvara razvoj prometne infrastrukture, luke, trgovine i gospodarskih zona. Kvaliteta prostora, otvara mogućnosti za snažan razvoj turizma, a očuvana bioraznolikost svemu tome daje dodatnu vrijednost kojom Primorsko-goransku županiju svrstava u red najpoželjnijih odredišta za rad i život u Europi.”

Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije