November 6, 2018

Objavljen Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć “OPKK 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora

by Ivana Pavlek in Nekategorizirano