December 8, 2020

U 2019. godini najveće investicije ostvarene u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, prema podacima Državnoga zavoda za statistiku