October 4, 2021

OTVORENO JE E-SAVJETOVANJE SA ZAINERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA NACIONALNOG PLANA RAZVOJA OTOKA 2021.- 2027. I AKCIJSKOG PLANA 2021.-2023. ZA PROVEDBU NACIONALNOG PLANA

Prilagodba