November 17, 2021

Najava konferencije „Energetski dan 2021“ ZELENA TRANZICIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE – IZAZOVI PRED NAMA I MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA PUTEM ESI FONDOVA 2021.-2027.

Prilagodba