November 29, 2021

Najava informativnoga predavanja o poticanju regionalnoga razvoja u kontekstu novog proračunskog razdoblja EU-a za predstavnike Pravnoga fakulteta u Rijeci

Prilagodba