March 28, 2022

Državne potpore: Komisija odobrila hrvatski program u iznosu od 13,9 milijuna eura za potporu sektoru ribarstva i akvakulture u kontekstu pandemije koronavirusa

by Ivana Pavlek in Priobalje, EU fondovi, Otoci

Prilagodba