Akcijski plan županijske razvojne strategije je dokument koji služi za operacionalizaciju i provedbu razvojne strategije te omogućuje cjelovit pregled i strukturu svih aktivnosti potrebnih za njezinu provedbu. Njime se povezuju strateški ciljevi, prioriteti i mjere s projektima, programima i aktivnostima. Akcijski plan predstavlja podlogu za sustavnu kontrolu i nadzor provedbe i time postaje alat za razvojno upravljanje.

 Ispunite obrazac