SEKTORSKE ANALIZE

Analiza regionalnog inovativnog potencijala, istraživanja i razvoja, vještina i ljudskog kapitala

Analiza sektora:

  1. Sektor Profesionalne i poslovne usluge
  2. Sektor Tehnologija i inovacije
  3. Sektor Zelene tehnologije, energetika i gospodarenje otpadom
  4. Sektor Zdravlje

REGIONALNA KONKURENTNOST I POSLOVNO OKRUŽENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Velimir Šonje, ekonomski analitičar