Korisnik: Županijska lučka uprava Krk

Lokacija provedbe projekta: otok Krk, općina Baška

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Kohezijski fond

Vrijednost projekta: 41.200.000,00 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 33.800.000,00 kn

Iznos Ministarstva mora, prometa i infrastrukture: 6.000.000,00 kn

Iznos vlastitih sredstava Županijske lučke uprave Krk: 1.400.000,00 kn

Opis projekta: Projektom je predviđena dogradnja postojećeg pristana, kako bi se osigurala nužna zaštita akvatorija unutar lučkog područja luke Baška te omogućili odgovarajući privez i sigurnost na vezu, za linijske brodove u cjelogodišnjoj linijskoj plovidbi.
Cilj projekta je smanjiti zakrčenost luke te podignuti kompletnu razinu usluge za korisnike javnih brodskih linija, prvenstveno u smislu uređenja prilaza za osobe s invaliditetom, kao i povećati broj komunalnih vezova te vezova za nautičare.
Planirano trajanje projekta je najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

(Fotografije: Google slike)

Poveznica:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK