Korisnik: Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Lokacija provedbe projekta: Primorsko-goranska županija

Razdoblje provedbe projekta: 22.11.2019. – 21.11.2023.

Fond: Kohezijski fond

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Vrijednost projekta: 81.491.634,40 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 81.203.795,49 kn

Opis projekta: Projektom je predviđena izgradnja obalne konstrukcije ukupne dužine 125,0 m u čijem je zaleđu predviđena prometno – operativna površina, širine od 30,0 do 35,0 m. Okomito na obalnu konstrukciju projektiran je lukobran (gat) u dužini od 90,0 m. U korijenu lukobrana, u sklopu obalne konstrukcije, predviđene su dvije trajektne (RO-RO) rampe. Postojeći lukobran će se ukloniti, a na njegovoj poziciji osigurat će se traženi nekomercijalni komunalni vezovi za domicilno stanovništvo koji će se koristiti u nekomercijalne svrhe.

Cilj projekta „Dogradnja luke otvorene za javni promet Mrtvaška” je proširenje i povećanje kapaciteta u luci, smanjenje vremena putovanja, povećanje sigurnosti pomorskog prometa te bolja povezanost otoka Lošinja s kopnom i okolnim otocima.

Provedba projekta pozitivno utječe na poboljšanje dostupnosti otoka Lošinja za njegove stanovnike.

(Fotografije: Google slike)

Poveznice:

Županijska lučka uprava Mali Lošinj