Korisnik:  Županijska lučka uprava Crikvenica

Lokacija provedbe projekta: Crikvenica

Razdoblje provedbe projekta: 11.05.2015. – 31.12.2021.

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Kohezijski fond

Vrijednost projekta: 32.900.000,00 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 27.800.000,00 kn

Nacionalni doprinos: 4.900.000,00 kn

Opis projekta:

Cilj projekta je nadogradnja postojeće luke od županijskog značaja Crikvenica kako bi zadovoljavala sve sigurnosne zahtjeve za poboljšanje usluge prijevoza putnika tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama te poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast, a sve u svrhu nesmetanog odvijanja županijske brodske linije Crikvenica – Šilo (Općina Dobrinj).

Projekt Dogradnje luke odnosi se na ulaganja u sigurnosnu zaštitu luke i to u izgradnju sekundarnog lukobrana sa svrhom zaštite luke od valova koji nastaju uslijed vjetrova iz trećeg i četvrtog kvadranta, dogradnju „Male palade“ u tlocrtnom, pravilnom „T“ obliku zbog zaštite od valova u novoplaniranom akvatoriju luke i produbljivanje mora do kote -3,0 m p.m., izgradnju sidrenog sustava za privez plovila.

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Poveznica:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA