Kontakt
Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije
Školska 24, 51 300 Delnice
T: +385 51 238 596

Nataša Kozlica
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata – koordinator za Gorski kotar
e-mail: natasa.kozlica@prigoda.hr

Sanjin Radunović
Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata – koordinator za Gorski kotar
e-mail: sanjin.radunovic@prigoda.hr

Gorski kotar je mikroregija Primorsko-goranske županije koja povezuje kontinentalnu i mediteransku Hrvatsku. Nalazi se u zapadnom dijelu Hrvatske, između Like i Slovenije. Središte ovoga područja je grad Delnice, a ostali gradovi i općine su Mrkopalj, Čabar, Fužine, Lič, Ravna Gora, Skrad, Vrbovsko i Brod Moravice.

Gorski kotar površinom obuhvaća 1270 km2, od čega na šume otpada 63%. Iako ovo područje čini  jedinstveno zemljopisno područje, može se podijeliti u tri karakteristična dijela: zapadni dio koji gravitira Rijeci i Hrvatskom primorju, istočni dio Karlovcu i Zagrebu, dok je sjeverni dio zbog slabije prometne povezanosti obilježio poseban način razvoja pod utjecajem Slovenije s obrtništvom, drvnom industrijom i malim kućnim obrtima. Dominantna gospodarska djelatnost je prerađivačka industrija, koja čini oko 60% ukupnih prihoda u gospodarstvu ovoga područja.

Zapadni dio goranskog kraja karakterizira promet, vodno bogatstvo, trgovina i obrt, a za istočni su karakteristični industrija i danas u nešto manjoj mjeri poljoprivreda.

U Gorskome kotaru provodi se posebna državna razvojna politika, čime ostvaruje određene povlastice i olakšice. U pojedinim gradovima i općinama primjenjuje se tako Zakon o brdsko-planinskim područjima i Zakon o potpomognutim područjima. Ovi zakoni uređuju poseban pristup razvoju i legislativni okvir za provedbu mjera koje ublažavaju poteškoće izazvane specifičnim uvjetima za rad i život na tim područjima.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u ulozi regionalnoga koordinatora, pruža stručnu i savjetodavnu pomoć javnopravnim tijelima s područja mikroregije Gorski kotar.

NextGenerationEU: Europska komisija prikupila je 20 milijardi eura u prvoj transakciji za potporu oporavku Europe

Europska komisija je u prvoj transakciji u okviru programa NextGenerationEU, izdanjem desetogodišnje obveznice s rokom prispijeća 4. srpnja 2031. prikupila 20 milijardi eura radi financiranja oporavka Europe od krize uzrokovane koronavirusom i njezinih posljedica. Riječ je o najvećem institucijskom izdanju obveznica u Europi, najvećoj institucijskoj transakciji u jednoj tranši i najvećem iznosu koji je Unija

Pročitaj više >

Objavljen anketni upitnik u sklopu izrade Interreg Programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

Objavljen anketni upitnik u sklopu izrade Interreg Programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. U tijeku je provedba istraživanja putem anketnog upitnika s ciljem prikupljanja informacija za izradu novog Interreg Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. Cilj istraživanja je istražiti zajedničke izazove, potrebe i snage prekograničnog područja Hrvatske i Slovenije koje bismo mogli unaprijediti prekograničnim djelovanjem i suradnjom. Upitnik je

Pročitaj više >

ESF platforma najavila tri online radionice za kraj lipnja i početak srpnja

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esf.platforma.civilnodrustvo.hr danas je otvorila prijave na tri online radionice koje će 29. i 30. lipnja i 1. srpnja održati suradne organizacije Nacionalne zaklade: Centar za civilne inicijative iz Zagreba, Dkolektiv iz Osijeka i udruga Smart iz Rijeke. Više na poveznici. Izvor: http://www.esf.hr/ Fotografije: Google slike

Europski parlament dao suglasnost za Uredbu o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+)

Europski parlament je, nakon političkog dogovora  postignutog u siječnju i odobrenja Vijeća iz svibnja, dao konačnu suglasnost za Uredbu o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+) u vrijednosti od 99,3 milijarde eura. U razdoblju od 2021. do 2027. ESF+ će biti glavni instrument za financiranje ulaganja u ljudski kapital. Očekuje se da će Uredba o ESF-u stupiti

Pročitaj više >