Kontakt
Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije
Školska 24, 51 300 Delnice
T: +385 51 238 596

Nataša Kozlica
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata – koordinator za Gorski kotar
e-mail: natasa.kozlica@prigoda.hr

Sanjin Radunović
Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata – koordinator za Gorski kotar
e-mail: sanjin.radunovic@prigoda.hr

Gorski kotar je mikroregija Primorsko-goranske županije koja povezuje kontinentalnu i mediteransku Hrvatsku. Nalazi se u zapadnom dijelu Hrvatske, između Like i Slovenije. Središte ovoga područja je grad Delnice, a ostali gradovi i općine su Mrkopalj, Čabar, Fužine, Lič, Ravna Gora, Skrad, Vrbovsko i Brod Moravice.

Gorski kotar površinom obuhvaća 1270 km2, od čega na šume otpada 63%. Iako ovo područje čini  jedinstveno zemljopisno područje, može se podijeliti u tri karakteristična dijela: zapadni dio koji gravitira Rijeci i Hrvatskom primorju, istočni dio Karlovcu i Zagrebu, dok je sjeverni dio zbog slabije prometne povezanosti obilježio poseban način razvoja pod utjecajem Slovenije s obrtništvom, drvnom industrijom i malim kućnim obrtima. Dominantna gospodarska djelatnost je prerađivačka industrija, koja čini oko 60% ukupnih prihoda u gospodarstvu ovoga područja.

Zapadni dio goranskog kraja karakterizira promet, vodno bogatstvo, trgovina i obrt, a za istočni su karakteristični industrija i danas u nešto manjoj mjeri poljoprivreda.

U Gorskome kotaru provodi se posebna državna razvojna politika, čime ostvaruje određene povlastice i olakšice. U pojedinim gradovima i općinama primjenjuje se tako Zakon o brdsko-planinskim područjima i Zakon o potpomognutim područjima. Ovi zakoni uređuju poseban pristup razvoju i legislativni okvir za provedbu mjera koje ublažavaju poteškoće izazvane specifičnim uvjetima za rad i život na tim područjima.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u ulozi regionalnoga koordinatora, pruža stručnu i savjetodavnu pomoć javnopravnim tijelima s područja mikroregije Gorski kotar.

Sektoru ribarstva putem otvorenih natječaja na raspolaganju 20 milijuna kuna

Do 31. siječnja 2022. godine otvorene su prijave za podnošenje Zahtjeva za dodjelu potpore iz sektora ribarstva na pet otvorenih natječaja. Natječaji se odnose na ulaganja u inovacije, diversifikaciju, zaštitu zdravlja i sigurnost, energetsku učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena te dodanu vrijednost i kvalitetu proizvoda, a njihova ukupna vrijednost iznosi 20 milijuna kuna. Za dodjelu

Pročitaj više >

Objavljen novi Natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. siječnja 2022. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK, a svrha natječaja je povećanje

Pročitaj više >

Visoko obrazovanje: priprema sveučilišta EU-a za budućnost putem dublje transnacionalne suradnje

Danas je europskom društvu potreban doprinos sveučilišta i drugih visokih učilišta više nego ikad prije. Europa se suočava s velikim izazovima kao što su klimatske promjene, digitalna transformacija i starenje stanovništva, a sve u vrijeme najveće globalne zdravstvene krize u zadnjih 100 godina i njezinih gospodarskih posljedica. Sveučilišta i cijeli sektor visokog obrazovanja u jedinstvenom

Pročitaj više >

Zanimanje potencijalnih ulagača na području Gorskoga kotara sve uočljivije

Gorski kotar proteklu je godinu završio na 99 posto od broja noćenja i dolazaka u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Ukupno je u 2021. godini ostvareno 109.386 noćenja, dok ih je u rekordnoj 2019. godini bilo 111.152, dakle nepune dvije tisuće više. To je skoro punih 99 posto, a slično je i s dolascima kojih

Pročitaj više >