Kontakt
Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije
Školska 24, 51 300 Delnice
T: +385 51 238 596

Nataša Kozlica
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata – koordinator za Gorski kotar
e-mail: natasa.kozlica@prigoda.hr

Dubravko Podnar
Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata – koordinator za Gorski kotar
e-mail: dubravko.podnar@prigoda.hr

Gorski kotar je mikroregija Primorsko-goranske županije koja povezuje kontinentalnu i mediteransku Hrvatsku. Nalazi se u zapadnom dijelu Hrvatske, između Like i Slovenije. Središte ovoga područja je grad Delnice, a ostali gradovi i općine su Mrkopalj, Čabar, Fužine, Lič, Ravna Gora, Skrad, Vrbovsko i Brod Moravice.

Gorski kotar površinom obuhvaća 1270 km2, od čega na šume otpada 63%. Iako ovo područje čini  jedinstveno zemljopisno područje, može se podijeliti u tri karakteristična dijela: zapadni dio koji gravitira Rijeci i Hrvatskom primorju, istočni dio Karlovcu i Zagrebu, dok je sjeverni dio zbog slabije prometne povezanosti obilježio poseban način razvoja pod utjecajem Slovenije s obrtništvom, drvnom industrijom i malim kućnim obrtima. Dominantna gospodarska djelatnost je prerađivačka industrija, koja čini oko 60% ukupnih prihoda u gospodarstvu ovoga područja.

Zapadni dio goranskog kraja karakterizira promet, vodno bogatstvo, trgovina i obrt, a za istočni su karakteristični industrija i danas u nešto manjoj mjeri poljoprivreda.

U Gorskome kotaru provodi se posebna državna razvojna politika, čime ostvaruje određene povlastice i olakšice. U pojedinim gradovima i općinama primjenjuje se tako Zakon o brdsko-planinskim područjima i Zakon o potpomognutim područjima. Ovi zakoni uređuju poseban pristup razvoju i legislativni okvir za provedbu mjera koje ublažavaju poteškoće izazvane specifičnim uvjetima za rad i život na tim područjima.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u ulozi regionalnoga koordinatora, pruža stručnu i savjetodavnu pomoć javnopravnim tijelima s područja mikroregije Gorski kotar.

Poziv na info online radionicu Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavljuje poziv na online informativnu radionicu u sklopu Poziva PK.6.1.01. “Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Online informativna radionica održat će se 24. lipnja 2024. godine putem

Pročitaj više >

HBOR započeo s operativnom provedbom novog financijskog instrumenta – Urbani razvojni fond

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU pokrenula je novi financijski instrument – Urbani razvojni fond, koji se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. Urbani razvojni fond namijenjen je financiranju novih dugoročnih investicija JLP(R)S-ova, te društava, ustanova, agencija i drugih pravnih osoba

Pročitaj više >

Pozitivna preliminarna ocjena petog hrvatskog zahtjeva za plaćanje iz Mehanizma za oporavak i otpornost

Europska komisija je potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu petog hrvatskog zahtjeva za plaćanje u iznosu od 821,7 milijuna eura (bez pretfinanciranja) u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, koji je okosnica instrumenta NextGenerationEU. Glavne mjere u ovom zahtjevu za plaćanje uključuju: Otporniji i financijski održiviji zdravstveni sustav: Hrvatska je dovršila funkcionalnu integraciju devet bolnica kojima upravlja država.

Pročitaj više >

EEA Grants: Otvoreni poziv za bilateralnu suradnju u zelenom i plavom sektoru između Hrvatske i Norveške

U sklopu Programa za razvoj poslovanja i inovacije, financiranoga sredstvima Norveške darovnice, koji je dijelom financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma (EEA and Norway Grants), raspisan je Otvoreni poziv za bilateralnu suradnju u zelenom i plavom sektoru kojim će se financirati projektni prijedlozi između Hrvatske i Norveške u fokusnim područjimaplavog rasta i inovacije zelene

Pročitaj više >