Kontakt
Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije
Školska 24, 51 300 Delnice
T: +385 51 238 596

Nataša Kozlica
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata – koordinator za Gorski kotar
e-mail: natasa.kozlica@prigoda.hr

Sanjin Radunović
Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata – koordinator za Gorski kotar
e-mail: sanjin.radunovic@prigoda.hr

Gorski kotar je mikroregija Primorsko-goranske županije koja povezuje kontinentalnu i mediteransku Hrvatsku. Nalazi se u zapadnom dijelu Hrvatske, između Like i Slovenije. Središte ovoga područja je grad Delnice, a ostali gradovi i općine su Mrkopalj, Čabar, Fužine, Lič, Ravna Gora, Skrad, Vrbovsko i Brod Moravice.

Gorski kotar površinom obuhvaća 1270 km2, od čega na šume otpada 63%. Iako ovo područje čini  jedinstveno zemljopisno područje, može se podijeliti u tri karakteristična dijela: zapadni dio koji gravitira Rijeci i Hrvatskom primorju, istočni dio Karlovcu i Zagrebu, dok je sjeverni dio zbog slabije prometne povezanosti obilježio poseban način razvoja pod utjecajem Slovenije s obrtništvom, drvnom industrijom i malim kućnim obrtima. Dominantna gospodarska djelatnost je prerađivačka industrija, koja čini oko 60% ukupnih prihoda u gospodarstvu ovoga područja.

Zapadni dio goranskog kraja karakterizira promet, vodno bogatstvo, trgovina i obrt, a za istočni su karakteristični industrija i danas u nešto manjoj mjeri poljoprivreda.

U Gorskome kotaru provodi se posebna državna razvojna politika, čime ostvaruje određene povlastice i olakšice. U pojedinim gradovima i općinama primjenjuje se tako Zakon o brdsko-planinskim područjima i Zakon o potpomognutim područjima. Ovi zakoni uređuju poseban pristup razvoju i legislativni okvir za provedbu mjera koje ublažavaju poteškoće izazvane specifičnim uvjetima za rad i život na tim područjima.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u ulozi regionalnoga koordinatora, pruža stručnu i savjetodavnu pomoć javnopravnim tijelima s područja mikroregije Gorski kotar.

Na radiju Gorski kotar predstavljene teme Industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske i budućeg Centra zelene gradnje Gorski kotar

Dana 23. lipnja 2022. godine, u okviru EU projekta “Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije”, na radiju Gorski kotar, djelatnik Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije Sanjin Radunović predstavio je strateški dokument Plan industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske i budući Centar zelene gradnje Gorski kotar, kao i ulogu Regionalne razvojne agencije u navedenim aktivnostima. Emisija je dostupna na

Pročitaj više >

2,5 milijuna kuna za subvencije županijskog cestovnog linijskog prometa

Objavljen je javni poziv kroz koji se jedinice lokalne samouprave Gorskog kotara i Općina Vinodolska mogu natjecati za 2,5 milijuna kuna koliko je kroz javni poziv namijenjeno za subvencioniranje županijskog linijskog javnog cestovnog prometa, kao i za milijun kuna koliko je namijenjeno za pomoć u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta. Također, otvara se i javni

Pročitaj više >

Javno savjetovanje za Nacrt uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ iz Mehanizma za oporavak i otpornost

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti Ministarstvo kulture i medija nositelj je investicije C1.1.1.R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija za koju je osigurano 250.000.000,00 kuna. Dodjela bespovratnih sredstava u okviru investicije provodit će se putem javnog poziva kojim će se poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za

Pročitaj više >

Na radiju Gorski kotar predstavljen Plan razvoja Gorskog kotara za razdoblje 2022.-2027. godine

Dana 01. srpnja 2022. godine, u okviru EU projekta “Jačanje razvojnih kapaciteta”, na radiju Gorski kotar predstavljen je Plan razvoja Gorskog kotara za razdoblje 2022.-2027. godine, te uloga Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije u izradi ovoga strateškog dokumenta. Emisija je dostupna na sljedećoj poveznici. Fotografije: Google slike