Kontakt
Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije
Školska 24, 51 300 Delnice
T: +385 51 238 596

Nataša Kozlica
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata – koordinator za Gorski kotar
e-mail: natasa.kozlica@prigoda.hr

Sanjin Radunović
Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata – koordinator za Gorski kotar
e-mail: sanjin.radunovic@prigoda.hr

Gorski kotar je mikroregija Primorsko-goranske županije koja povezuje kontinentalnu i mediteransku Hrvatsku. Nalazi se u zapadnom dijelu Hrvatske, između Like i Slovenije. Središte ovoga područja je grad Delnice, a ostali gradovi i općine su Mrkopalj, Čabar, Fužine, Lič, Ravna Gora, Skrad, Vrbovsko i Brod Moravice.

Gorski kotar površinom obuhvaća 1270 km2, od čega na šume otpada 63%. Iako ovo područje čini  jedinstveno zemljopisno područje, može se podijeliti u tri karakteristična dijela: zapadni dio koji gravitira Rijeci i Hrvatskom primorju, istočni dio Karlovcu i Zagrebu, dok je sjeverni dio zbog slabije prometne povezanosti obilježio poseban način razvoja pod utjecajem Slovenije s obrtništvom, drvnom industrijom i malim kućnim obrtima. Dominantna gospodarska djelatnost je prerađivačka industrija, koja čini oko 60% ukupnih prihoda u gospodarstvu ovoga područja.

Zapadni dio goranskog kraja karakterizira promet, vodno bogatstvo, trgovina i obrt, a za istočni su karakteristični industrija i danas u nešto manjoj mjeri poljoprivreda.

U Gorskome kotaru provodi se posebna državna razvojna politika, čime ostvaruje određene povlastice i olakšice. U pojedinim gradovima i općinama primjenjuje se tako Zakon o brdsko-planinskim područjima i Zakon o potpomognutim područjima. Ovi zakoni uređuju poseban pristup razvoju i legislativni okvir za provedbu mjera koje ublažavaju poteškoće izazvane specifičnim uvjetima za rad i život na tim područjima.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u ulozi regionalnoga koordinatora, pruža stručnu i savjetodavnu pomoć javnopravnim tijelima s područja mikroregije Gorski kotar.

Pokretanje dana ekoloških proizvoda u EU-u koji će se obilježavati svake godine

Europski parlament, Vijeće i Komisija danas slave pokretanje „Dana ekoloških proizvoda u EU-u” koji će se obilježavati svake godine. Tri institucije potpisale su zajedničku izjavu kojom se utvrđuje da će svaki 23. rujna biti dan ekoloških proizvoda u EU-u. To se nadovezuje na Akcijski plan za razvoj ekološkog sektora, koji je Komisija donijela 25. ožujka 2021. i u kojem je najavljeno organiziranje

Pročitaj više >

Online radionica: Sustav kvalitete u OCD-ima s primjerima učinkovitih modela upravljanja

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esfplatforma.civilnodrustvo.hr otvorila je prijave na online radionicu “Sustav kvalitete u OCD-ima s primjerima učinkovitih modela upravljanja; Kultura, struktura i menadžment” koju će 7. listopada 2021. s početkom u 10 sati održati udruga ACT grupa iz Čakovca. Namijenjeno menadžerima svih razina u OCD – od voditelja organizacije do voditelja timova. Bavit

Pročitaj više >

Instrument SURE: Izvješće potvrđuje uspjeh instrumenta u zaštiti radnih mjesta i prihoda

Europska komisija je objavila drugo izvješće o učinku instrumenta SURE namijenjenog zaštiti radnih mjesta i prihoda pogođenih pandemijom bolesti COVID-19. U izvješću je utvrđeno da je SURE uspješno ublažio teške socioekonomske posljedice pandemije bolesti COVID-19. Procjenjuje se da su nacionalne mjere tržišta rada koje podupire instrument SURE u 2020. smanjile nezaposlenost za gotovo 1,5 milijuna radnih

Pročitaj više >

Online radionica “Osiguranje kvalitetne provedbe projekata financiranih iz javnih izvora”

Dkolektiv Osijek održat će online radionicu “Osiguranje kvalitetne provedbe projekata financiranih iz javnih izvora”, dana 07. listopada 2021. godine. Cilj radionice je upoznati sudionike s osnovnim elementima važnim za kvalitetnu i uspješnu provedbu projekata. Osiguranje kvalitetne i uspješne provedbe projekta podrazumijeva dobro planirano i unaprijed osmišljeno upravljanje različitim elementima projekta – aktivnostima, ljudima, novcima i

Pročitaj više >