GOSPODARENJE OTPADOM I ZAŠTITA OKOLIŠA

PROMETNA I LUČKA INFRASTRUKTURA
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
RAZVOJ SVEUČILIŠTA
RAZVOJ ZDRAVSTVENIH USLUGA
KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA
PRIRODNA BAŠTINA