JAVNA NABAVA

Profil naručitelja:
Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
Ciottina 17/B
51000 Rijeka
OIB: 92055146047

PLAN NABAVE

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Temeljem članka 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), javni naručitelj objavljuje na internetskim stranicama Plan nabave i sve njegove kasnije promjene.

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske
Upute za korištenje linka:
– Odabrati datum objave od-do i/ili datum ažuriranja od-do i/ili datum sklapanja od-do
– Naručitelja
– Kreiraj izvješće

Plan nabave za 2022. godinu

AKTI O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

Sukladno članku 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljuju se pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga 
Uputa o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) dužni su temeljem Zakona i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) objaviti Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi.
Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske
Upute za korištenje linka:
– Odabrati datum objave od-do i/ili datum ažuriranja od-do i/ili datum sklapanja od-do
– Naručitelja
– Kreiraj izvješće

Registar ugovora

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u skladu s člankom 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.  120/16), a na temelju izjava predstavnika naručitelja sukladno čl. 76. stavka 2. točke 1. istog Zakona, u svojstvu naručitelja objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa:

  • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, OIB: 26093119930;
  • Prehrambeno industrijski kombinat d.d., OIB: 40174736344;
  • Rosca d.o.o., OIB: 44300293041;
  • Centar za inovativnost i transfer znanja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, OIB: 360123737727
  • BIROTA d.o.o., Rijeka, OIB: 96214774201

Sjednice Upravnog vijeća