JAVNA NABAVA

Profil naručitelja:
Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
Ciottina 17/B
51000 Rijeka
OIB: 92055146047

PLAN NABAVE

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Temeljem članka 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), javni naručitelj objavljuje na internetskim stranicama Plan nabave i sve njegove kasnije promjene.

Plan nabave za 2020. godinu


 

AKTI O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

Sukladno članku 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljuju se pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga 
Uputa o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu (posljednje ažuriranje 31.12.2019.)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu (posljednje ažuriranje 21.11.2019.)

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Na temelju članka 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) javna ustanova “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” kao javni naručitelj objavljuje da nije u sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi.

TEMELJNI AKTI

Odluka o osnivanju („Službene novine“ broj 34/17)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju („Službene novine“ broj 39/17)
Statut javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ 

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN

Godišnji program rada i Financijski plan za 2020. godinu
Godišnji program rada i Financijski plan za 2019. godinu 
Godišnji program rada i Financijski plan za 2018. godinu 

IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2018. godinu

UPRAVNO VIJEĆE

Poslovnik o radu Upravnog vijeća  
Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad UV 
Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća 

 

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

23. Sjednica Upravnog vijeća 
22. Sjednica Upravnog vijeća 
21. Sjednica Upravnog vijeća 
20. Sjednica Upravnog vijeća 
19. Sjednica Upravnog vijeća 
18. Sjednica Upravnog vijeća 
17. Sjednica Upravnog vijeća 
16. Sjednica Upravnog vijeća 
15. Sjednica Upravnog vijeća 
14. Sjednica Upravnog vijeća