JAVNA NABAVA

Profil naručitelja:
Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
Ciottina 17/B
51000 Rijeka
OIB: 92055146047

PLAN NABAVE

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Temeljem članka 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), javni naručitelj objavljuje na internetskim stranicama Plan nabave i sve njegove kasnije promjene.

IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2019. godinu 

AKTI O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

Sukladno članku 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljuju se pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga 
Uputa o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu (posljednje ažuriranje 09.01.2019.)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu (posljednje ažuriranje 13.12.2018.)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu (posljednje ažuriranje 23.10.2018.)

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Na temelju članka 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) javna ustanova “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” kao javni naručitelj objavljuje da nije u sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi.

TEMELJNI AKTI

Statut javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ 

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN

Godišnji program rada i Financijski plan za 2019. godinu 
Godišnji program rada i Financijski plan za 2018. godinu 

UPRAVNO VIJEĆE

Poslovnik o radu Upravnog vijeća  
Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad UV 
Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća 

 

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

18. Sjednica Upravnog vijeća 
17. Sjednica Upravnog vijeća 
16. Sjednica Upravnog vijeća 
15. Sjednica Upravnog vijeća 
14. Sjednica Upravnog vijeća