JAVNA NABAVA

Profil naručitelja:
Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
Ciottina 17/B
51000 Rijeka
OIB: 92055146047

PLAN NABAVE

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Temeljem članka 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), javni naručitelj objavljuje na internetskim stranicama Plan nabave i sve njegove kasnije promjene. 

AKTI O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

Sukladno članku 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljuju se pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga 
Uputa o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Na temelju članka 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) javna ustanova “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” kao javni naručitelj objavljuje da nije u sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi.

TEMELJNI AKTI

Odluka o osnivanju („Službene novine“ broj 34/17)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju („Službene novine“ broj 39/17)
Statut javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ 

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN

Godišnji program rada i Financijski plan za 2020. godinu
          • I. izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu 
Godišnji program rada i Financijski plan za 2019. godinu 
          • I. izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu 
          • II. Izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu 
Godišnji program rada i Financijski plan za 2018. godinu 
          • I. izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 
          • II. Izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 

IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA


 

UPRAVNO VIJEĆE

Poslovnik o radu Upravnog vijeća  
Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad UV 
Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća 

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA