Primorsko-goranska županija

Osnovne informacije


  • Stanovništvo: 296.195
  • Stanovništvo Rijeke (sjedišta županije): 128.624
  • Površina kopna: 3.588 km2
  • Dužina morske obale: 1.065 km
  • BDP (u mil. HRK): 29.181
  • Izvoz (u tisućama HRK): 4.379.855
  • Dan Županije: 14. travanj

Interaktivna karta PGŽ
{
   "id": "newlandmark",
   "title": "New Landmark",
   "description": "Creating a new landmark is that easy!",
   "x": "0.0000",
   "y": "0.0000",
   ...
}