ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

PROMETNA I LUČKA INFRASTRUKTURA
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, GOSPODARENJE OTPADOM I ZAŠTITA OKOLIŠA
RAZVOJ SVEUČILIŠTA
RAZVOJ ZDRAVSTVENIH USLUGA
KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA
PRIRODNA BAŠTINA