Hrvatska udruga poslodavaca,  Hrvatska gospodarska komora, Primorsko-goranska županija i Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije provode istraživanje o preferencijama i potrebama poduzetnika prilikom odabira poslovnih prostora.

Istraživanje se provodi u cilju identifikacije razine kvalitete i dostupnosti poduzetničke infrastrukture na području Primorsko-goranske županije te unaprjeđenja komunikacije između tijela javne vlasti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razine s poduzetnicima s područja Primorsko-goranske županije.

Također, svrha ovoga istraživanja jest podizanje razine dostupnosti i kvalitete priuštive poduzetničke infrastrukture u Primorsko-goranskoj županiji koja je važan preduvjet postizanja uspješnog i poticajnog poduzetničkog okruženja za postizanje regionalnog gospodarskog rasta.

Ovo istraživanje će također ispitati i identificirati preferencije i potrebe poduzetnika vezane uz korištenje poslovnih prostora u promijenjenim okolnostima rada i poslovanja povezanim s pandemijom virusa COVID-19 što među ostalim dovodi do sve većeg uvođenja potpunog ili djelomičnog „ rada od kuće“.

Molimo Vas da anketnom upitniku pristupite putem linka https://forms.gle/EA1ocE2o2mKZ5WXV7 ili putem

QR koda.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na izdvajanju vremena i doprinosu istraživanju.