KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Hrvatske vode,
Grad Rijeka,
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o.

PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE CRES, MARTINŠĆICA, NEREZINE, MALI I VELI LOŠINJ

Javni isporučitelj vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Komunalno trgovačko društvo
VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.

POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE DELNICE, FUŽINE, BROD MORAVICE

Grad Delnice, Općina Fužine, Općina Brod Moravice

PROMETNA I LUČKA INFRASTRUKTURA
GOSPODARENJE OTPADOM I ZAŠTITA OKOLIŠA
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
RAZVOJ SVEUČILIŠTA
RAZVOJ ZDRAVSTVENIH USLUGA
KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA
PRIRODNA BAŠTINA