KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Hrvatske vode,
Grad Rijeka,
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o.

PROMETNA I LUČKA INFRASTRUKTURA
GOSPODARENJE OTPADOM I ZAŠTITA OKOLIŠA
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
RAZVOJ SVEUČILIŠTA
RAZVOJ ZDRAVSTVENIH USLUGA
KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA
PRIRODNA BAŠTINA