KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, GOSPODARENJE OTPADOM I ZAŠTITA OKOLIŠA

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Hrvatske vode,
Grad Rijeka,
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Komunalno trgovačko društvo
VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.

Sanacija lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

PROMETNA I LUČKA INFRASTRUKTURA
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
RAZVOJ SVEUČILIŠTA
RAZVOJ ZDRAVSTVENIH USLUGA
KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA
PRIRODNA BAŠTINA