KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA

PROMETNA I LUČKA INFRASTRUKTURA
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, GOSPODARENJE OTPADOM I ZAŠTITA OKOLIŠA
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
RAZVOJ SVEUČILIŠTA
RAZVOJ ZDRAVSTVENIH USLUGA
PRIRODNA BAŠTINA