Korisnik:  Primorsko-goranska županija

Lokacija provedbe projekta: Primorsko-goranska županija

Razdoblje provedbe projekta: 01.11.2015. – 01.02.2021.

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Europski fond za regionalni razvoj

Vrijednost projekta: 61.024.028,15 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 47.306.235,33 kn

Opis projekta:

Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana obuhvaća ukupno 17 frankopanskih kaštela i 3 sakralne lokacije s područja županije, koje će se obogatiti novo razvijenim interpretacijskim sadržajem te promovirati cjelovitom kampanjom kao jedinstveni kulturno-turistički proizvod i destinacija.

U sklopu projekta uredit će se i Trsatski kaštel u Rijeci. Osim ulaganja u statičku sanaciju i konzervaciju zapadnog zida stambenog dijela kaštela Trsat, uredit će se interpretacijski park na otvorenom.

Cilj je razviti kulturno-turistički proizvod čiji će sadržaji privući veći broj posjetitelja na lokacije kaštela koji nisu bili u prvom planu turističke ponude županije te na taj način oživjeti dosad manje razvijene krajeve županije.

Svrha je također i razvijanje osjećaja povezanosti na regionalnoj razini i stvaranje platforme za suradnju udruga i kulturnih dionika.

(Fotografije: Google slike)

Poveznica:

FRANKOPANI