Korisnik:  Primorsko-goranska županija
Lokacija provedbe projekta: Primorsko-goranska županija
Vrijeme provedbe: 01.11.2015.-01.06.2018.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija
Vrijednost projekta: 61.024.028,15 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 47.306.235,33 kn
Opis projekta:

Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana obuhvaća ukupno 17 frankopanskih kaštela i 3 sakralne lokacije s područja županije, koje će se obogatiti novo razvijenim interpretacijskim sadržajem te promovirati cjelovitom kampanjom kao jedinstveni kulturno-turistički proizvod i destinacija.

U sklopu projekta uredit će se i Trsatski kaštel u Rijeci. Osim ulaganja u statičku sanaciju i konzervaciju zapadnog zida stambenog dijela kaštela Trsat, uredit će se interpretacijski park na otvorenom.

Cilj je razviti kulturno-turistički proizvod čiji će sadržaji privući veći broj posjetitelja na lokacije kaštela koji nisu bili u prvom planu turističke ponude županije te na taj način oživjeti dosad manje razvijene krajeve županije.

Svrha je također i razvijanje osjećaja povezanosti na regionalnoj razini i stvaranje platforme za suradnju udruga i kulturnih dionika.