Aktualno

IZMJENA POZIVA “USPOSTAVA REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU U (POD)SEKTORIMA: STROJARSTVO, ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, POLJOPRIVREDA I ZDRAVSTVO”

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 14. listopada objavilo izmjenu Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo”, u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

više

IZMJENA POZIVA “USPOSTAVA REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA”

Ministarstvo turizma je dana 11. listopada 2019. godine objavilo izmjenu Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva”, u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

više

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “SANACIJA ZATVORENIH ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA”

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada”. 

više

OBJAVLJEN JEDINSTVENI PRAVILNIK O PROVEDBI SVIH MJERA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA HR I AŽURIRANI PLAN NATJEČAJA DO KRAJA 2019. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. koji zamjenjuje veliki broj dosadašnjih pravilnika za pojedine mjere, podmjere i tipove operacija. 

više

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. (STRATEŠKI POZIV)

Dana 01. listopada 2019. godine objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga (STRATEŠKI POZIV) Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Financijska alokacija iznosi 69.713.000,00 EUR, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske.

više

IZMIJENJEN INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA “KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.” ZA 2019. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je izmijenjeni Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” za 2019. godinu (stanje na dan 19.09.2019.). 

više

OBJAVLJENA NOVA VERZIJA SMJERNICA S PRILOZIMA O PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA U OKVIRU PROGRAMA INTERREG SLOVENIJA-HRVATSKA

Na službenim stranicama programa Interreg Slovenija-Hrvatska objavljena je nova verzija Smjernica s prilozima o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere za razdoblje 2014.-2020. s manjim izmjenama. 

više

OTVOREN NATJEČAJ ZA IZRAVNU DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA „PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA CRES, MARTINŠĆICA, NEREZINE, MALI I VELI LOŠINJ“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je natječaj za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj“, u okviru Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

više

U BAŠKI POTPISAN UGOVOR ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA DOGRADNJU I REKONSTRUKCIJU LUKE BAŠKA VRIJEDNOSTI 41,2 MILIJUNA KUNA

Dana 09. rujna 2019. godine u Baški je potpisan ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava za dogradnju i rekonstrukciju luke Baška, kojeg su potpisali ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), Tomislav Petric te ravnatelj Županijske lučke uprave Krk Goran Lajnert.

više

OBJAVLJENE NOVE VERZIJE UPUTSTVA ZA IZVJEŠTAVANJE O NAPRETKU PROJEKTA, TE ARHIVIRANJU I ZATVARANJU U OKVIRU PROGRAMA INTERREG SLOVENIJA-HRVATSKA

Na web stranici programa Interreg Slovenija-Hrvatska objavljena je nova verzija petog dijela Priručnika o provedbi projekata za korisnike, koji sadrži upute o izvještavanju o napretku projekta, te nova verzija drugog dijela Priručnika vezano za arhiviranje i zatvaranje projekta. 
 
Izmijenjena verzija Priručnika o provedbi projekata za korisnike (5. i 7. dio) dostupna je na sljedećoj poveznici
 
(Izvor: www.si-hr.eu; Fotografije: Google slike) 

OBJAVLJENA AŽURIRANA UPUTA ZA KORISNIKE I POPIS NAJČEŠĆIH POGREŠAKA PRILIKOM PROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVE

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije objavila je ažuriranu Uputu za korisnike i popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave (14. kolovoza 2019. godine). 

Uputa je dostupna na sljedećoj poveznici.

(Izvor: www.safu.hr; Fotografije: Google slike)

Interreg Slovenija-Hrvatska
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Horizon 2020
CEF Telekom
Agencija za mobilnost i programe EU
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Europski strukturni i investicijski fondovi
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo turizma
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike