Aktualno

OBJAVLJEN INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. ZA 2019. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 04. veljače 2019. godine objavilo jeIndikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za 2019. godinu.

Ažurirani dokument može se pronaći na sljedećoj poveznici.

OBJAVLJEN PLAN NATJEČAJA ZA 2019. GODINU U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Plan natječaja za 2019. godinu u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske 2014.-2020.

Operativni program provode Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Tijekom 2019. godine planira se objava 22 natječaja, ukupne vrijednosti oko 65 milijuna eura, namijenjenih cjelokupnom sektoru ribarstva i akvakulture.

Plan natječaja za 2019. godinu dostupan je na sljedećoj poveznici. 

Objavljen Plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini

Objavljen je Plan natječaja za Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. u 2019. godini. 

Ove godine korisnicima je putem natječaja na raspolaganju više od 15,7 milijardi kuna, što predstavlja 87% ukupno raspoloživih sredstava za financijsko razdoblje 2014.-2020.

Plan natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici. 

OBJAVLJENI PITANJA I ODGOVORI POZIVA “USPOSTAVA INFRASTRUKTURE REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU KAO PODRŠKA PROCESU REFORME STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA”

Na internetskoj stranici  https://efondovi.mrrfeu.hr objavljen je novi set pitanja i odgovora iz Poziva “Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”, s odgovorima na pitanja zaključno sa 31. siječnjem 2019. godine. 

Pitanja i odgovore može se pronaći na sljedećoj poveznici. 

U NAJAVI JE OTVORENI POZIV “UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA”

U najavi je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) “Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza”, u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Vrijednost natječaja: 665.000.000,00 kn

Raspoloživost sredstava: minimalno 50.000,00 kn, maksimalno 20.000.000,00 kn

Svrha Poziva je unapređenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Bespovratna sredstva dodijelit će se:

 • projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u infrastrukturu sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucionalnog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici
 • projektima koji ujedno obuhvaćaju aktivnosti namijenjene sljedećim ranjivim skupinama:
 1. djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 2. djeca i mladi s problemima u ponašanju
 3. djeca s teškoćama u razvoju
 4. odrasle osobe s invaliditetom
 5. starije i nemoćne osobe
 6. beskućnici
 7. osobe s problemima ovisnosti
 8. žrtve obiteljskog nasilja
 9. djeca bez pratnje
 10. članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina.

Detalji Natječaja u najavi dostupni su na sljedećoj poveznici. 

OBJAVLJEN 3. POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA INTERREG DUNAV

Dana 28. siječnja 2019. godine objavljen je 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Interreg Dunav. 
Cilj poziva je poboljšati uvjete za život i rad u Dunavskoj regiji zajedničkom suradnjom te primjenom pametnih rješenja kroz projekte kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, zaštite okoliša, transporta, energije i dobrog upravljanja te kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva, unaprjeđenju razvojnih politika, razvoju master i akcijskih planova, strategija itd.
Prihvatljivi prijavitelji:
 • nacionalna, regionalna i lokalna uprava/tijela javne vlasti (uključujući EGTS sukladno tumačenju 2(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013)
 • privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost
 • međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu bilo koje države članice koja sudjeluje u programu ili, uz ograničenja, sukladno međunarodnom pravu

Poziv je otvoren od 28. siječnja 2019. do 8. ožujka 2019. u 14:00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Ukupna alokacija iznosi oko 60 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske. 
Maksimalno trajanje projekata je 30 mjeseci.

NAJAVA 4. POZIVA ZA PRIJEDLOGA PROJEKATA IZ PROGRAMA INTERREG CENTRAL EUROPE

Objava četvrtog Poziva za prijedloge projekata očekuje se 4. ožujka 2019. godine. Bit će to mali eksperiment za generiranje obećavajućih rezultata 85 trenutno financiranih projekata Interreg Centralne Europe.

Indikativno, ERDF od 10 milijuna eura bit će dostupan za daljnje razvijanje njihovih postojećih projektnih rezultata na regionalnoj i lokalnoj razini, kao i za poboljšanje donošenja politika. Poziv će također potaknuti bolju koordinaciju s drugim instrumentima financiranja EU, kao što su Obzor 2020, Instrument za povezivanje Europe ili LIFE.

Zainteresirane organizacije imat će do 5. srpnja 2019. godine mogućnost izgradnje svojih transnacionalnih partnerstava i planiranja konkretnih aktivnosti. Vjeruje se da će suradnja izvan Interreg zajednice biti ključna kako bi rezultati trenutačno financiranih projekata Interrega Centralne Europe bili još učinkovitiji. Dobrodošli su partneri iz drugih projekata Interrega, kao i novo pridošli partneri.  Detaljan priručnik za prijavu bit će objavljen s početkom poziva.

Poziv će biti organiziran u jednom koraku. Zainteresirane organizacije imat će vremena od 4. ožujka do 5. srpnja 2019. izgraditi svoje transnacionalno partnerstvo i planirati konkretne aktivnosti. Prijave će se ocjenjivati do kraja godine, a očekuje se da će projekti započeti početkom 2020. godine.

Poziv će biti otvoren za sedam tema:

 • Industrija 4.0 / napredna proizvodnja
 • Socijalno poduzetništvo
 • Energetski učinkovita obnova javnih zgrada u gradovima
 • Smanjenje emisije ugljičnog dioksida i kvaliteta gradskog zraka
 • Prilagodba klimatskim promjenama i prevencija rizika
 • Ugrožena kulturna baština
 • Dostupnost perifernih i pograničnih područja za TEN-T i CNC

Detalji Poziva dostupni su na sljedećoj poveznici.

U NAJAVI OTVORENI POZIV “JAČANJE IZVRSNOSTI I PRIVLAČNOSTI STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA”

U najavi je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) “Jačanje izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva”, u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Područje:

 • turizam
 • obrazovanje

Prijavitelji: škole

Partneri: 

 • osnovne škole
 • srednje strukovne škole koje imaju programe iz područja turizma i ugostiteljstva
 • poslodavci/gospodarski subjekti u sektoru turizma i ugostiteljstva
 • regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Ukupna alokacija: 15.000.000,00 kn

Opći cilj operacije: Povećanje privlačnosti strukovnog obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu

Specifični ciljevi operacije:

 • Poticanje i motiviranje mladih na obrazovanje za ugostiteljsko-turistička zanimanja
 • Promocija strukovnog obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu

Iznos bespovratnih sredstava: od 500.000,00 do 700.000,00 kn

U NAJAVI JE 3. POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA IZ PROGRAMA INTERREG V-B DUNAV

Tijekom siječnja ove godine očekuje se objava Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) u okviru programa Interreg V-B Dunav, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Cilj poziva je poboljšati uvjete za život i rad u Dunavskoj regiji zajedničkom suradnjom te primjenom pametnih rješenja kroz projekte kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, zaštite okoliša, transporta, energije i dobrog upravljanja te kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva, unaprjeđenju razvojnih politika, razvoju master i akcijskih planova, strategija itd.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • nacionalna, regionalna i lokalna uprava/tijela javne vlasti (uključujući EGTS sukladno tumačenju 2(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013)
 • privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost
 • međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu bilo koje države članice koja sudjeluje u programu ili, uz ograničenja, sukladno međunarodnom pravu

Programsko područje: 14 zemalja dunavskog područja (9 EU članica + 3 IPA zemlje + 2 ENI zemlje): Hrvatska, Češka, Slovačka, Austrija, Njemačka (2 regije), Slovenija, Bugarska, Mađarska, Rumunjska, Moldavija, BiH, Srbija, Crna Gora, Ukrajina (4 regije).

Područja:

 • Energija
 • IRI
 • Promet
 • Upravljanje
 • Zaštita okoliša

Raspoloživost sredstava: oko 60 milijuna eura, uz intenzitet potpore do maksimalnih 85% za hrvatske prijavitelje

Maksimalno trajanje projekta: 30 mjeseci

SAFU OBJAVIO UPUTU ZA PROJEKTANTSKI NADZOR-ODABIR POSTUPKA NABAVE

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije objavila je Uputu za postupke nabave usluga projektantskog nadzora, temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (“Narodne novine” broj 118/18), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2019. godine.

Tekst Upute može se pronaći na sljedećoj poveznici.

ODLUKA O OBVEZI PROVEDBE PRETHODNE (EX-ANTE) KONTROLE JAVNIH NABAVA U OKVIRU PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ ESI FONDOVA 2014. – 2020.

U listopadu 2018. godine stupila je na snagu Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata sufinanciranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014. – 2020., kojom se javni i sektorski naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi, koji namjeravaju financirati projekte iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava koji su objavljeni ili koji se namjeravaju objaviti, zadužuju dostavljati nadležnom tijelu dokumentaciju o nabavi na prethodnu (ex-ante) provjeru.

Tekst Odluke:

IZMIJENJEN INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Dana 06. studenog 2018. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fonova Europske unije objavilo je ažurirani Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Ažurirani dokument može se pronaći ovdje.

OBJAVLJEN GODIŠNJI PLAN OBJAVE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. ZA 2019. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.
Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

ODLUKA O POVEĆANJU ALOKACIJE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA”

Dana 17. siječnja 2019. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donijelo je Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona”.

Sukladno odobrenju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao upravljačkog tijela u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. od 16. siječnja 2019. godine, predmetnom Odlukom povećava se iznos bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti Poziva za dodatnih 198.651.418,00 kuna, čime se ukupni iznos raspoloživih bespovratnih sredstava povećava sa 76.000.000,00 kuna na 274.651.418,00 kuna.

Detaljnije

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo turizma
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje