Aktualno

OTVORENI POZIV JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE NA SUDJELOVANJE U PROJEKTU EUROPE GOES LOCAL

(Izvor: http://mobilnost.hr/hr/, Fotografije: Google slike)

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je Poziv jedinicama lokalne i regionalne samouprave na sudjelovanje u projektu Europe Goes Local-Supporting Youth Work at the Municipal Level, koji je najveći europski projekt u području rada s mladima, a provodi se u okviru programa Erasmus +. 

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Svrha projekta: pružanje višemjesečne stručne podrške pri uspostavi/unaprjeđenju lokalnih sustava rada s mladima, prilagođeno individualnim potrebama svake pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Projekt će omogućiti i osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u području rada s mladima te umrežavanja s raznim dionicima na nacionalnoj i međunarodnoj razini. 

Rok za prijavu je 28. lipnja 2019. 

Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici

U POSLJEDNJIH MJESEC DANA OBJAVLJENO ŠEST NOVIH ITU POZIVA VRIJEDNOSTI 103,6 MILIJUNA KUNA ZA PET VELIKIH HRVATSKIH GRADOVA-SPLIT, RIJEKU, ZADAR, SLAVONSKI BROD I ZAGREB

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u posljednjih mjesec dana objavilo šest novih ITU poziva vrijednosti 103,6 milijuna kuna  bespovratnih EU sredstava, namijenjenih  održivom urbanom razvoju pet velikih hrvatskih gradova-Split, Rijeka, Zadar, Slavonski Brod i Zagreb. 

Za Urbanu aglomeraciju Rijeka osigurano je preko 25,6 milijuna kuna za ulaganje u postojeće i nove poduzetničke zone. 

Natječaji su ključni za razvoj naprednih, čistih i uključivih gradova, pokretača gospodarskog razvoja, a realizacija istih omogućuje se bespovratnim europskim sredstvima kroz natječaje Ministarstva.

Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici

U NAJAVI DRUGI POZIV ZA SUFINANCIRANJE UNAPRJEĐENJA LUČKE INFRASTRUKTURE U FUNKCIJI OBALNOG LINIJSKOG POMORSKOG PROMETA

U najavi je Poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prijevoza. 
Radi se o ograničenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga. 
 
Prihvatljivi prijavitelji: Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu
 
Vrijednost poziva: 529.411.764,00 kn
 
Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Povezanost i mobilnost (Kohezijski fond) 
 
Predmet Poziva: financiranje izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.
 
Svrha Poziva: poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.
 
Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici.

OTVOREN POZIV “IZGRADNJA I/ILI OPREMANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADNOG PAPIRA, KARTONA, METALA, PLASTIKE I DRUGIH MATERIJALA”

Dana 22. svibnja 2019. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo jePoziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) “Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala”. 

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne samouprave. 

Ukupna bespovratna sredstava: 350.000.000,00 kn

Minimalni i maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00-50.000.000,00 kn (iznos bespovratnih sredstava može iznositi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta) 

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

Detalji Poziva dostupni su na sljedećoj poveznici

IZMIJENJEN INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je izmijenjeni Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Indikativni plan Poziva sadrži popis poziva s rokovima, te je podložan izmjenama i dopunama.

Detalji se mogu pronaći na sljedećoj poveznici.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA PREDNJAČI U BROJU PROJEKATA I POVUČENIH EU SREDSTAVA ZA ENERGETSKU OBNOVU

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja za energetsku obnovu javnih zgrada u okviru četiri poziva do sada je osiguralo oko 1,8 milijardi kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Najveći broj projekata realiziran je u Primorsko-goranskoj županiji – njih 207, za što je povučeno 179,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava.  

Detalji su dostupni na web stranici www.zupan.hr.

OTVOREN NATJEČAJ ITU- SUSTAV PODUZETNIČKIH ZONA

Dana 10. svibnja 2019. godine objavljen je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) “ITU-Sustav poduzetničkih zona” za područje Urbane aglomeracije Rijeka, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Cilj poziva: razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti fizičke poduzetničke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Rijeka, kroz ulaganje u postojeće i nove poduzetničke zone te privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta na području UA Rijeka.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava: 25.647.084,79 kn

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: 2.500.000,00-18.000.000,00 kn

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave s područja Urbane aglomeracije Rijeka

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 9. kolovoza 2019. godine u 23:59 sati. 

Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici.

NAJAVA POZIVA “ITU – SUSTAV PODUZETNIČKIH ZONA”

U NAJAVI JE OTVORENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA (BESPOVRATNA SREDSTVA) “ITU-SUSTAV PODUZETNIČKIH ZONA”, U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

RASPOLOŽIVOST SREDSTAVA: 25.647.084,79 KN

Cilj poziva: razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti fizičke poduzetničke infrastrukture na području UA Rijeka, kroz ulaganje u postojeće i nove poduzetničke zone te privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta na području UA Rijeka.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave (JLS) s područja Urbane aglomeracije Rijeka: Grad Rijeka (sjedište UA Rijeka), Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo.

Objava natječaja se očekuje najkasnije do kraja lipnja 2019.

Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici.

 

NAJAVA POZIVA “USPOSTAVA REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU U (POD)SEKTORIMA: STROJARSTVO, ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, POLJOPRIVREDA I ZDRAVSTVO”

U NAJAVI JE OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA (BESPOVRATNA SREDSTVA) “USPOSTAVA REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU U (POD) SEKTORIMA: STROJARSTVO, ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, POLJOPRIVREDA I ZDRAVSTVO”

u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Raspoloživi iznos sredstava: 400.000.000,00 KN

Opći cilj:
Uspostava regionalnih centara kompetentnosti s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Specifični cilj:
Uspostava programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u pod(sektorima) strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivrede te zdravstva.

Prijavitelji: Regionalni centi kompetentnosti sukladno Odluci o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (KLASA: 602-03/18-03/00117; URBROJ: 533-05-18-0047; od 20. srpnja 2018.), koji djeluju u (pod)sektorima strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivrede i zdravstva

 

CILJNE SKUPINE:

 • odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje
 • učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja
 • odrasli polaznici

Minimalni i maksimalni iznos potpore po projektu: 3.000.000,00-50.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 48 mjeseci

Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici.

UPUTA ZA PRIJAVITELJE I KORISNIKE OPERATIVNOG PROGRAMA “UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.” O PROVEDBI HORIZONTALNIH NAČELA

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020.“ predviđa provedbu aktivnosti kojima se promiču jednake mogućnosti i suzbijanje diskriminacije odnosno stavljanja u nepovoljniji položaj na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Uputu za prijavitelje i korisnike Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” o provedbi horizontalnih načela. 

Uputa o provedbi horizontalnih načela dostupna je na sljedećoj poveznici. 

NAJAVA- OTVARANJE 2. WIFI4EU POZIVA

Europska komisija će 04. travnja 2019. godine u 13:00 sati ponovno otvoriti Poziv u okviru programa WiFi4EU. 

Poziv je usmjeren na dobivanje vaučera od 15.000 EUR za gradove i općine. 

Poziv će biti otvoren do 05. travnja 2019. godine do 17:00 sati. 

Detalji se mogu pronaći na sljedećoj poveznici.

OBJAVLJEN GODIŠNJI PLAN OBJAVE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU OPERATIVNOG PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. ZA 2019. GODINU

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., za 2019. godinu.
Godišnji plan Poziva sadrži popis poziva s rokovima, te je podložan izmjenama i dopunama.
Detalji se mogu pronaći na sljedećoj poveznici.

IZMIJENJEN INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je izmijenjeni Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Indikativni plan Poziva sadrži popis poziva s rokovima, te je podložan izmjenama i dopunama.

Detalji se mogu pronaći na sljedećoj poveznici.

OBJAVLJENA AŽURIRANA UPUTA ZA KORISNIKE S POPISOM NAJČEŠĆIH POGREŠAKA U PROVOĐENJU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije objavila je ažuriranu Uputu za korisnike s popisom najčešćih pogrešaka u provođenju postupaka javne nabave.

Ažurirana Uputa dostupna je na sljedećoj poveznici.

IZMIJENJEN INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je izmijenjeni Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Indikativni plan Poziva sadrži popis poziva s rokovima, te je podložan izmjenama i dopunama.

Detalji se mogu pronaći na sljedećoj poveznici. 

EUROPSKA KOMISIJA OBJAVILA NATJEČAJ ZA „EUROPSKU PRIJESTOLNICU PAMETNOG TURIZMA 2020.“

Europska komisija provodi natječaj za “Europsku prijestolnicu pametnog turizma 2020.”

Cilj natječaja je ojačati investicijski razvoj generiran turizmom u gradovima na području Europske unije i njihovom okruženju, te povećati njihovu privlačnost uz uspostavu okvira za razmjenu primjera dobre prakse među gradovima koji sudjeluju u natječaju.

Prihvatljivi prijavitelji su gradovi iz država članica Europske unije, koji imaju više od 100.000 stanovnika.

Europska prijestolnica pametnog turizma trebala bi biti dostupna, održiva, digitalna te kulturna i kreativna.

Europskom prijestolnicom pametnog turizma 2020. bit će imenovana dva grada s najboljim inteligentnim i inovativnim rješenjima. 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 10. svibnja 2019. godine do 18:00 sati. 

Detalji natječaja dostupni su na sljedećoj poveznici.

NACRT KLJUČNIH ELEMENATA ESF POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “USPOSTAVA REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA” NA E-SAVJETOVANJU

Ministarstvo turizma objavilo je savjetovanje Nacrta ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva”, u okviru Specifičnog cilja 10.iv.1.: „Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Savjetovanje je otvoreno do 12. ožujka 2019. 

Detalji se mogu naći na sljedećoj poveznici.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA NA VISOKOM TREĆEM MJESTU PO IZNOSU UGOVORENIH EU SREDSTAVA U OKVIRU OPERATIVNIH PROGRAMA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je raspored ugovorenih sredstava po županijama u 2017. i 2018. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i Programa ruralnog razvoja. 

Primorsko-goranska županija nalazi se na visokom trećem mjestu po iznosu ugovorenih sredstava, sa sveukupnim iznosom od 3.185.727.763,43 kn. 

Cjelokupan pregled po županijama može se pronaći na sljedećoj poveznici. 

OBJAVLJEN INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. ZA 2019. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 04. veljače 2019. godine objavilo jeIndikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za 2019. godinu.

Ažurirani dokument može se pronaći na sljedećoj poveznici.

OBJAVLJEN PLAN NATJEČAJA ZA 2019. GODINU U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Plan natječaja za 2019. godinu u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske 2014.-2020.

Operativni program provode Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Tijekom 2019. godine planira se objava 22 natječaja, ukupne vrijednosti oko 65 milijuna eura, namijenjenih cjelokupnom sektoru ribarstva i akvakulture.

Plan natječaja za 2019. godinu dostupan je na sljedećoj poveznici. 

Objavljen Plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini

Objavljen je Plan natječaja za Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. u 2019. godini. 

Ove godine korisnicima je putem natječaja na raspolaganju više od 15,7 milijardi kuna, što predstavlja 87% ukupno raspoloživih sredstava za financijsko razdoblje 2014.-2020.

Plan natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici. 

OBJAVLJENI PITANJA I ODGOVORI POZIVA “USPOSTAVA INFRASTRUKTURE REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU KAO PODRŠKA PROCESU REFORME STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA”

Na internetskoj stranici  https://efondovi.mrrfeu.hr objavljen je novi set pitanja i odgovora iz Poziva “Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”, s odgovorima na pitanja zaključno sa 31. siječnjem 2019. godine. 

Pitanja i odgovore može se pronaći na sljedećoj poveznici. 

U NAJAVI JE OTVORENI POZIV “UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA”

U najavi je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) “Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza”, u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Vrijednost natječaja: 665.000.000,00 kn

Raspoloživost sredstava: minimalno 50.000,00 kn, maksimalno 20.000.000,00 kn

Svrha Poziva je unapređenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Bespovratna sredstva dodijelit će se:

 • projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u infrastrukturu sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucionalnog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici
 • projektima koji ujedno obuhvaćaju aktivnosti namijenjene sljedećim ranjivim skupinama:
 1. djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 2. djeca i mladi s problemima u ponašanju
 3. djeca s teškoćama u razvoju
 4. odrasle osobe s invaliditetom
 5. starije i nemoćne osobe
 6. beskućnici
 7. osobe s problemima ovisnosti
 8. žrtve obiteljskog nasilja
 9. djeca bez pratnje
 10. članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina.

Detalji Natječaja u najavi dostupni su na sljedećoj poveznici. 

 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo turizma
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje