Aktualno

Objavljen Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć “OPKK 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora

Dana 30. listopada 2018. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. 

ESIF krediti za energetsku učinkovitost Hrvatske banke za obnovu i razvitak

ESIF Krediti za energetsku učinkovitost financijski je instrument Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kojeg su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 “Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Indikativni datum objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ITU-Sustav poduzetničke potporne infrastrukture” prolongiran na lipanj 2019.

Dana 19. listopada 2018. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je izmjene Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za 2018. godinu.

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2018. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2018. godinu

Poveznica

Produljenje privremene obustave Komponente 1, privremena obustava Komponente 2 „Promocija zdravlja i prevencija bolesti-Faza I.“

Ministarstvo zdravstva produljilo je privremenu obustavu za Komponentu 1 u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti-Faza I“, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. do 12. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Domu za odrasle osobe Turnić i Dječjem domu I.B.Mažuranić Lovran dodijeljeno preko 14 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova

Dana 11. listopada 2018. godine ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac potpisala je s ravnateljem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislavom Petricem i korisnicima ugovore iz područja socijalne skrbi, sveukupne vrijednosti 66,9 milijuna kuna, od čega 63,8 milijuna kuna, odnosno 95% bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Indikativni datum objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ITU-Sustav poduzetničke potporne infrastrukture” prolongiran na lipanj 2019.

Dana 19. listopada 2018. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je izmjene Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za 2018. godinu.

Najava 3. poziva u okviru programa INTERREG MEDITERRANEAN

Na službenim stranicama INTERREG MEDITERRANEAN programa objavljena je informacija o otvaranju 3. poziva dana 30. listopada 2018. godine. 

Poziv je usmjeren na programe prioritetne osi 1 (isključivo podcilj „Blue Growth“) i prioritetne osi 3.

Iskorištenost EU fondova u financijskoj perspektivi 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je podatke o iskorištenosti EU fondova u financijskoj perspektivi 2014.-2020., po županijama.

Informacije o objavljenom 3. pozivu za modularne projekte u okviru Interreg Mediterranean programa, prioritetne osi 1 (Blue Growth) i 3

Objavljen je 3. poziv za modularne projekte u okviru Interreg Mediterranean programa, prioritetne osi 1 (Blue Growth) i 3 .

SAŽETAK NATJEČAJA:

Objavljen izmijenjeni Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 30. listopada 2018. godine objavilo je izmijenjeni Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ažurirani dokument može se pronaći ovdje.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo turizma
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje