Naručitelj: Primorsko-goranske županija

Koordinator izrade Strategije: izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Godina izrade: 2015.

”Izrađivači”

 • Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
 • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
 • Mreža znanja d.o.o., Zagreb
 • Safege d.o.o., Zagreb
 • Ecorys Hrvatska d.o.o., Zagreb

”Izrađivači”


”Radni_tim”

 • dr. sc. Mladen Črnjar, voditelj
 • prof. dr. sc. Ljudevit Krpan, član
 • Goran Petrc, član
 • Krešimir Parat, član
 • dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković, član
 • prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, član
 • sc. Edita Stilin, član
 • Branka Ivandić, član
 • Nada Milošević, član
 • Gerhard Lempl, član
 • Dragica Marač, član
 • Valerij Jurešić, član
 • Melita Raukar, član

”Radni_tim”


”Savjet_za_praćenje_izrade_razvojne_strategije”

 • dr. sc. Jože Perić, Sveučilište u Rijeci, predsjednik Savjeta
 • dr. sc. Damir Zec, Pomorski fakultet u Rijeci, član
 • dr. sc. Bernard Franković, Tehnički fakultet u Rijeci, član
 • dr. sc. Alan Šustić, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, član
 • dr. sc. Ivan Dadić, Fakultet prometnih znanosti Zagreb, član
 • dr. sc. Nenad Starc, Ekonomski institut Zagreb, član
 • dr. sc. Elvio Baccarini, Filozofski fakultet u Rijeci, član
 • dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš, Građevinski fakultet u Rijeci, član
 • dr. sc. Eduard Kunštek, Pravni fakultet u Rijeci, član

”Savjet_za_praćenje_izrade_razvojne_strategije”


”Ex_ante_evaluator”

 • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci (prof. dr. sc. Nada Karaman Aksentijević, prof. dr. sc. Nada Denona Bogović)

”Ex_ante_evaluator”


”Partnersko_vijeće”

 • Marko Boras Mandić, zamjenik župana
 • prof. dr. sc. Ljudevit Krpan, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
 • Darijo Vasilić, Grad Krk
 • Mirela Ahmetović, Općina Omišalj
 • Rosanda Krstinić-Guščić, Grad Rab
 • Kristijan Jurjako, Grad Cres
 • Ivica Knežević, Grad Delnice
 • Anđelko Florijan, Općina Ravna Gora
 • Ivo Dujmić, Grad Opatija
 • Damir Rukavina, Grad Crikvenica
 • Sanja Udović, Općina Viškovo
 • sc. Nataša Zrilić, Grad Rijeka
 • sc. Dražen Bošković, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Goran Lajnert, Lučka uprava Rijeka
 • Anđelko Petrinić, Županijska lučka uprava Krk
 • Perica Šolić, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka
 • Dalibor Kratohvil/Boris Vukelić, Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Rijeka
 • Gordana Petrinić, Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka
 • Jadranka Tomašić, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka
 • Natali Komen Bujas, Hrvatska udruga poslodavaca – Regionalni ured Rijeka
 • Vesna Bartolović, Hrvatska banka za obnovu i razvitak – Područni ured za Primorje i Gorski kotar, Rijeka
 • Nada Barišić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske – Ured u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka
 • Zvijezdana Schulz Vugrin, Udruga za razvoj civilnog društva Smart, Rijeka
 • Boris Popović, Riječki val, Rijeka
 • Vjeran Piršić, Udruga Eko Kvarner, Njivice
 • Milan Eraković, Vijeće srpske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije
 • Orietta Marot, Talijanska unija, Rijeka
 • Nevenka Ožanić, Sveučilište u Rijeci
 • Davor Širola, Veleučilište u Rijeci

”Partnersko_vijeće”