Naručitelj: Primorsko-goranske županija

Koordinator izrade Strategije: izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Godina izrade: 2015.

Izrađivači

 

Radni tim

 

Savjet za praćenje izrade razvojne strategije

 

Ex ante evaluator

 

Partnersko vijeće