DOKUMENT STRUČNA PODLOGA ZA UTVRĐIVANJE OBUHVATA BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je dokument STRUČNA PODLOGA ZA UTVRĐIVANJE OBUHVATA BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA.

Dokument je dostupan na sljedećoj poveznici. 

OTVORENO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O OBUHVATU I RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE STJEČU STATUS BRDSKO-PLANINSKOG PODRUČJA

Otvoreno je novo Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja.

Savjetovanje je otvoreno do 04. veljače 2019. godine.

Dokument je dostupan na sljedećoj poveznici

U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE ODRŽAN SASTANAK O IZMJENI NUTS2 REGIJA

U Banskim dvorima održan je sastanak s predstavnicima Hrvatske zajednice županija i Udruga općina i gradova, te predsjednicima nadležnih odbora Hrvatskoga sabora na temu prijedloga nove statističke klasifikacije prostornih jedinica u Republici Hrvatskoj.

Ministrica Gabrijela Žalac predstavila je sveukupno devet mogućih varijanti, a novom izmjenom također će se omogućiti najslabije razvijenim jedinicama, odnosno županijama pravo na korištenje najvišeg iznosa regionalnih potpora s obzirom na stupanj razvijenosti.

Također će se osigurati najbolji mogući uvjeti za ostvarivanje što povoljnijih uvjeta nacionalnog sufinanciranja projekata te korištenja sredstava kohezijske politike.

Prezentacija je dostupna ovdje.

U MINISTARSTVU REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE PREDSTAVLJENI REZULTATI ISKORIŠTENOSTI FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2018. GODINI

Ministrica Gabrijela Žalac predstavila je rezultate iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u 2018. godini.

Rezultati iskorištenosti EU sredstava tijekom 2018. godine:

  • Ovjereno je 1,03 milijarda eura od ukupno ovjerenih 1,83 milijarda eura
  • Korisnicima na raspolaganju 2,9 milijardi eura kroz 152 natječaja
  • Vrijednost ugovorenih projekata 2,9 milijardi, odnosno 27% dodijeljenih sredstava
  • Korisnicima isplaćeno 1,05 milijarda eura
  • 748 milijuna kuna za kapitalne projekte regionalnoga razvoja

Iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014.-2020. godine Hrvatskoj na raspolaganju je ukupno 10,7 milijardi eura. Navedena EU sredstva planiraju se i provode po tzv. N+3 pravilu. Ukupno po svim programima do sada je ovjereno 1,83 milijarda eura, a ugovoreno je projekata u vrijednosti od 6,56 milijardi Eura.

Brošura o rezultatima u 2018. godini dostupna je na sljedećoj poveznici

Iskorištenost EU fondova u financijskoj perspektivi 2014.-2020.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je indikativni godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga definirani su kao otvoreni pozivi na dostavu projektnih prijedloga te ograničeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga, gdje postoji više od jedan unaprijed poznati potencijalni prijavitelj.

više

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu.

Poveznica

Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za 2018. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je indikativni godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga definirani su kao otvoreni pozivi na dostavu projektnih prijedloga te ograničeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga, gdje postoji više od jedan unaprijed poznati potencijalni prijavitelj.

više

Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. za 2018. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je podatke o iskorištenosti EU fondova u financijskoj perspektivi 2014.-2020., po županijama.

Primorsko-goranska županija je iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i Programa ruralnog razvoja ugovorila sveukupno 422.104.849,10 EUR bespovratnih sredstava, odnosno 3.207.996.853,93 KN, što je 7% sveukupnog udjela ugovorenih bespovratnih sredstava.

Slijedom navedenog, Primorsko-goranska županija se svrstava na visoko treće mjesto prema korištenju EU fondova, nakon Grada Zagreba i Dubrovačko-neretvanske županije.

Detaljnije

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo turizma
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Europski strukturni i investicijski fondovi
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje