Kontakt:
Regionalna razvojna agencija
Primorsko-goranske županije
Ciottina 17/b, 51000 Rijeka

Valentina Špaleta
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata – otočni koordinator za područje otoka Cresa, Lošinja, Raba
e-mail: valentina.spaleta@prigoda.hr

Nevenka Kos
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata – otočni koordinator za područje otoka Krka
e-mail: nevenka.kos@prigoda.hr

Područje Primorsko-goranske županije obilježava bogatstvo brojnih otoka i otočića. Ukupna površina ove mikroregije iznosi 1.044 km2 i čini gotovo trećinu ukupne površine otoka u Republici Hrvatskoj, a broji sveukupno 45 otoka i otočića.

U pučinske otoke, koji su najudaljeniji od kopna spadaju Unije, Vele Srakane, Male Srakane i Susak. U kanalske otoke, koji su srednje udaljeni od kopna svrstavaju se Cres i Lošinj. Priobalni otok, koji je najbliže kopnu je Rab, dok je premošteni otok koji je s kopnom povezan mostom i zračnom lukom, Krk.

U ovoj mikroregiji provodi se posebna državna razvojna politika, čime se ostvaruju određene povlastice i olakšice. U pojedinim gradovima i općinama primjenjuje se tako Zakon o otocima, koji uređuje poseban pristup razvoju i legislativni okvir za provedbu mjera koje ublažavaju poteškoće izazvane specifičnim uvjetima za rad i život na tim područjima.

Na ovome području bilježi se kontinuirani porast broja stanovnika, turizam čini oko dvije trećine turističke aktivnosti cjelokupnog područja Županije, a otok Krk je najnaseljeniji otok u Republici Hrvatskoj. Krk je, uz susjedni otok Cres ujedno i najveći otok u Jadranskome moru, odnosno najveći otok u Republici Hrvatskoj.

Kontinuirana ulaganja u energetski sektor, obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša na području otoka Krka, polučila su veliki uspjeh u svrstavanju ovoga otoka među prvih deset energetski održivih otoka Europske unije.

Specifičnost razvoja otoka Primorsko-goranske županije očituje se i u osmišljavanju i realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata koji uvelike utječu na poboljšanje kvalitete života otočana, ali i na cjelokupni razvoj Županije. Ističu se Izgradnja najveće solarne elektrane u Hrvatskoj na otoku Cresu, Razvoj otoka Unije kao energetski samoodrživog otoka putem realizacije čitavog niza manjih projekata, unaprjeđenje lučke infrastrukture u lukama otoka Krka, razvoj sustava gospodarenja otpadom i vodno-komunalne infrastrukture na otoku Krku.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u ulozi regionalnoga koordinatora, pruža stručnu i savjetodavnu pomoć javnopravnim tijelima s područja mikroregije Otoci.