Kontakt:
Regionalna razvojna agencija
Primorsko-goranske županije
Ciottina 17/b, 51000 Rijeka

Valentina Špaleta
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata – otočni koordinator za područje otoka Cresa, Lošinja, Raba
e-mail: valentina.spaleta@prigoda.hr

Nevenka Kos
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata – otočni koordinator za područje otoka Krka
e-mail: nevenka.kos@prigoda.hr

Područje Primorsko-goranske županije obilježava bogatstvo brojnih otoka i otočića. Ukupna površina ove mikroregije iznosi 1.044 km2 i čini gotovo trećinu ukupne površine otoka u Republici Hrvatskoj, a broji sveukupno 45 otoka i otočića.

U pučinske otoke, koji su najudaljeniji od kopna spadaju Unije, Vele Srakane, Male Srakane i Susak. U kanalske otoke, koji su srednje udaljeni od kopna svrstavaju se Cres i Lošinj. Priobalni otok, koji je najbliže kopnu je Rab, dok je premošteni otok koji je s kopnom povezan mostom i zračnom lukom, Krk.

U ovoj mikroregiji provodi se posebna državna razvojna politika, čime se ostvaruju određene povlastice i olakšice. U pojedinim gradovima i općinama primjenjuje se tako Zakon o otocima, koji uređuje poseban pristup razvoju i legislativni okvir za provedbu mjera koje ublažavaju poteškoće izazvane specifičnim uvjetima za rad i život na tim područjima.

Na ovome području bilježi se kontinuirani porast broja stanovnika, turizam čini oko dvije trećine turističke aktivnosti cjelokupnog područja Županije, a otok Krk je najnaseljeniji otok u Republici Hrvatskoj. Krk je, uz susjedni otok Cres ujedno i najveći otok u Jadranskome moru, odnosno najveći otok u Republici Hrvatskoj.

Kontinuirana ulaganja u energetski sektor, obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša na području otoka Krka, polučila su veliki uspjeh u svrstavanju ovoga otoka među prvih deset energetski održivih otoka Europske unije.

Specifičnost razvoja otoka Primorsko-goranske županije očituje se i u osmišljavanju i realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata koji uvelike utječu na poboljšanje kvalitete života otočana, ali i na cjelokupni razvoj Županije. Ističu se Izgradnja najveće solarne elektrane u Hrvatskoj na otoku Cresu, Razvoj otoka Unije kao energetski samoodrživog otoka putem realizacije čitavog niza manjih projekata, unaprjeđenje lučke infrastrukture u lukama otoka Krka, razvoj sustava gospodarenja otpadom i vodno-komunalne infrastrukture na otoku Krku.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u ulozi regionalnoga koordinatora, pruža stručnu i savjetodavnu pomoć javnopravnim tijelima s područja mikroregije Otoci.

CulturEU: Komisija povećava potporu kulturnom sektoru putem internetskog vodiča o financiranju sredstvima EU-a

Europska komisija je pokrenula novi interaktivni vodič u kojem su prikazane sve mogućnosti financiranja dostupne na razini EU-a za kulturne i kreativne sektore. CulturEU je mjesto na kojem se mogu pronaći sve informacije o ukupno 75 mogućnosti financiranja iz 21 programa EU-a, od programa Kreativna Europa i Obzor Europa do strukturnih fondova i fonda InvestEU. U ovom interaktivnom alatu europski subjekti koji se

Pročitaj više >

Pomorski fakultet u Rijeci stvara jedinstveni edukacijsko-istraživački centar na Jadranu

Na području ribarske luke Torpedo, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci kreće u jedno od svojih najvećih ulaganja u posljednjih nekoliko desetljeća s ciljem stvaranja jedinstvenog edukacijsko-istraživačkog centra na Jadranu koji će uvelike poboljšati praktičnu nastavu te pružiti priliku boljem znanstveno-istraživačkom radu nastavnika. Javnim natječajem od Lučke uprave Rijeka, Pomorski fakultet je uzeo u dugoročni najam

Pročitaj više >

Objavljeno pet novih natječaja za dodjelu potpore u sektoru ribolova

U okviru Operativnog programa “Pomorstvo i ribarstvo” objavljeni su novi natječaji za dodjelu potpore u okviru pet mjera namijenjenih sektoru gospodarskog ribolova, i to za inovacije, diversifikacija i razvoj novih oblika prihoda, zaštitu zdravlja i sigurnost, promicanje energetske učinkovitosti i ublažavanje klimatskih promjena ulaganje u dodanu vrijednost, kvalitetu proizvoda i korištenje neželjenog ulova. Svih pet

Pročitaj više >

NOVE VRIJEDNOSTI EU PRAGOVA OD 1. SIJEČNJA 2022.

Europska komisija je na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 1. siječnja 2022. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti). Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1950 оd 10. studenog 2021. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pragova za ugovore o javnoj nabavi robe,

Pročitaj više >