U lipnju 2018. godine na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci župan Zlatko Komadina i rektorica Snježana Prijić-Samaržija potpisali su Sporazum o suradnji u području Pametne specijalizacije. Primorsko goranska županija kao regionalna samouprava u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci kao krovnom visokoškolskom i znanstvenom institucijom u regiji, uspostavit će čvrstu međusobnu suradnju u kreiranju regionalnog znanstveno-istraživačkog i inovacijsko-razvojnog ekosustava kroz zajedničku strategiju Pametne specijalizacije (S3 prema engl. Smart Specialisation Strategy).

U ovom projektu aktivno će sudjelovati i javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“.

Ova  suradnja preduvjet je za uključivanje tijela javne vlasti, poduzetnika i drugih poslovnih subjekata kao neizostavnih dionika S3 europske strategije u poticanju regionalnog razvoja, zasnovanog na znanju, realnim resursima, kapacitetima i interesima.

Predmet Sporazuma je uspostavljanje međuinstitucijskog okvira u sljedećim područjima Pametne specijalizacije:

 1. javno zdravstvo i kvaliteta života
 2. inovativno i otvoreno društvo: građanstvo, inkluzivnost i kultura
 3. bio – nano – info tehnologije
 4. energija – transport – održivi razvoj
 5. turizam, prirodni i tradicionalni resursi za budućnost.

Strategija djelovanja unutar S3 platforme je:

 • zajedničko poticanje integracije znanstveno-istraživačkih i poduzetničkih kapaciteta s ciljem optimalnijeg korištenja realnih razvojnih potencijala
 • jačanje znanstveno-istraživačkog rada usmjerenog na razvoj, inovacije i transfer znanja
 • zajedničko pokretanje znanstveno-razvojnih i inovativnih projekata
 • poticanje projekata financiranih iz kompetitivnih međunarodnih (EU) i domaćih izvora, programa i fondova
 • razvoj obrazovnih programa i nastavak razvoja znanstveno-istraživačkih kapaciteta koji će prema regionalnoj strategiji Pametne specijalizacije biti u skladu s potrebama i relevantni za razvoj zajednice
 • zajednički razvoj relevantnih kulturnih i socijalnih inovacija, poticanje kreativnosti i privlačenje talenata
 • zajednička mobilizacija institucijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u kojoj će Sveučilište sustavno poticati aktivnosti svojih sastavnica, a Primorsko-goranska županija aktivnosti gradova i općina, te ustanova i institucija kojima su osnivači
 • zajednički razvoj i provedba komunikacijske strategije prema dionicima S3 projekata i prema regionalnoj zajednici
 • zajednički rad na diseminaciji načela, vizije i misije S3 platforme
 • zajednički rad na vidljivosti poduzetih aktivnosti, projekata i ishoda s posebnim osvrtom na relevantnost za regionalni razvoj i kvalitetu života stanovnika našeg kraja.