Na temelju članka 27. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14), članaka 5., 7., 8. i 12.  Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća („Narodne novine“ broj 103/15), članka 52. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije  je dana 29. veljače 2016. godine donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije.

Partnersko vijeće Primorsko-goranske županije broji sveukupno 35 članova,  zamjenika članova Partnerskog vijeća.

Popis članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije

Organizacija i način rada Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije definirani su Poslovnikom o radu Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije.

Poslovnik o radu Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije