Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ doprinosi osnaživanju i širenju regionalnih i lokalnih kapaciteta za uspješnu pripremu i provedbu projekata iz EU fondova. Njezino djelovanje očituje se kroz pružanje stručne i savjetodavne pomoći u pripremi i provedbi projekata te izradi strateških razvojnih dokumenata javnopravnim tijelima.

Agencija je od početka svoga rada uspostavila suradnju s čitavim nizom jedinica lokalne samouprave, ustanova, institucija te ostalih subjekata.

Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Memorandum o suradnji na razvoju projekta pametnog naselja

Sporazum o suradnji vezano za uključivanje u aktivnosti rada „Centra za transfer znanja i inovacija u turizmu jadransko-jonskog područja“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga „Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljska škola Opatija“ – Mreža kom5entnosti

Sporazum o suradnji na izradi EU projektnog prijedloga „Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar“

Sporazum o suradnji na razvoju i implementaciji korištenja pametnih rješenja, u svrhu razvoja koncepta „Kastav – pametni grad“

Sporazum o suradnji na provedbi projekta „Digitalna turistička destinacijska platforma“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga „Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljska škola Opatija“ – Mreža kom5entnosti

Sporazum o suradnji na provedbi EU projekta „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban low Carbon Mobility“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru EU Poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“

Sporazum o suradnji na provedbi EU projekta „MOSES: Maritime and MuLtimOdal transport services based on Ea Sea Way project“

Sporazum o suradnji na provedbi EU projekta „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru EU Poziva „Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru EU Poziva „Potpora ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava; Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Sporazum o suradnji na izradi EU projektnog prijedloga „Edukacijska ribička staza oko Lokvarskog jezera“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru EU Poziva na dostavu projektnih prijedloga za jačanje kapaciteta na području dječjih prava – Povećanje opće svijesti i znanja o pravima djece i dječje participacije

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru EU Poziva „Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“

Sporazum o suradnji na provedbi EU projekta „Zajednica za novi početak“

Sporazum o financiranju rada otočnog koordinatora

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru EU Poziva „Potpora ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava; Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru EU Poziva „Potpora ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava; Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Sporazum o suradnji na provedbi EU projekta „RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu“

Sporazum o suradnji na provedbi EU projekta „Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva“

Memorandum o suradnji na razvoju projekta pametnog naselja

Sporazum o suradnji na provedbi EU projekta „MEDICINSKA + – Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar, regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga „Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljska škola Opatija“ – Mreža kom5entnosti

Sporazum o suradnji na provedbi EU projekta „Budi spreman i kompetentan!“

Sporazum o suradnji na provedbi EU projekta „KaRijERA i JA“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru EU Natječaja „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru Javnog poziva za sufinanciranje primjene koncepta „Pametnih gradova“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru EU Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti  Faza 2“

Sporazum o suradnji na izradi Plana razvoja Cresko-lošinjskog područja

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru EU Poziva „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru Natječaja „Sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru Natječaja „Sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru EU Otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru EU Natječaja „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga „Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljska škola Opatija“ – Mreža kom5entnosti

Sporazum o suradnji na provedbi EU Projekta ribarske luke Krk

Sporazum o suradnji na izradi Plana razvoja Gorskog kotara za razdoblje 2021.-2027.

Sporazum o suradnji na izradi digitalne platforme za projekt „Regionalna inovacijska platforma“

Sporazum o suradnji na izradi projektnog prijedloga u okviru EU Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, faza IV“

Sporazum o suradnji na izradi „Plana razvoja sporta Primorsko-goranske županije 2022.-2027.“

Sporazum o suradnji na izradi „Plana razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije 2022.-2027.“

Sporazum o suradnji  na izradi projektnog prijedloga u okviru EU Natječaja „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Sporazum o suradnji  na izradi projektnog prijedloga u okviru EU Poziva „Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava“