Sporazum o partnerstvu s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o suradnji s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije. Predmet Sporazuma je suradnja na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za sufinanciranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sporazum o partnerstvu s Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o partnerstvu s Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije. Predmet Sporazuma je financijsko i administrativno praćenje sljedećih projekata:

  • „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“, sufinanciranog iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014.-2020.;
  • „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“, sufinanciranog iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B MEDITERAN 2014.-2020. i
  • „MOSES: Maritime and MultimOdal transport services based on Ea Sea Way project“, sufinanciranog u okviru INTERREG prekograničnog programa Italija-Hrvatska.

Sporazum o partnerstvu s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o partnerstvu s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Predmet Sporazuma je priprema projektne prijave na Otvoreni javni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I.“, Komponenta 1. Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti“, u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Sporazum o partnerstvu s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o partnerstvu s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije. Predmet Sporazuma je priprema projektnih prijedloga za prijavu na „Javni poziv osnivačima za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti“, kojeg je objavilo Ministarstvo obrazovanja.

Ugostiteljska škola Opatija kandidirana je za imenovanje regionalnim centrom kompetentnosti, Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka uključila se u projektno partnerstvo Tehničkoj školi Karlovac, dok je Medicinska škola u Rijeci bila projektni partner Medicinskoj školi Ante Kuzmanića iz Zadra.

Sporazum o partnerstvu s Upravnim odjelom za zdravstvo Primorsko-goranske županije

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o partnerstvu s Upravnim odjelom za zdravstvo Primorsko-goranske županije. Predmet Sporazuma je priprema „Zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini“, za projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, sufinanciranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.“

Suradnja s Gradom Čabrom

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ uspostavila je suradnju s Gradom Čabrom na pripremi projektnog prijedloga „Dom kulture Čabar“, za prijavu na Natječaj za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, u okviru Programa ruralnog razvoja.

Primorsko-goranska županija
Primorsko-goranska županija
Nastavni zavod za javno zdravstvo
Grad Čabar