Primorsko-goranska županija, uz Grad Zagreb, Istarsku, Dubrovačko-neretvansku i Zagrebačku županiju spada u najrazvijeniju, IV. skupinu kategorija jedinica područne (regionalne) samouprave prema indeksu razvijenosti, čija vrijednost indeksa razvijenosti iznosi više od 125% prosjeka Republike Hrvatske. U najrazvijenijim županijama izrazito prevladavaju čimbenici konkurentnosti obrazovanja, razvijenosti poduzetništva i ekonomskih rezultata.

Prema kvaliteti faktora konkurentnosti nalazi se među prvih sedam u području osnovne infrastrukture i javnog sektora; vladavine prava; demografije, zdravlja i kulture; obrazovanja; investicija i poduzetničke dinamike; lokalne uprave; razvijenosti poduzetništva; razine ostvarenih ekonomskih rezultata; marketinga i menadžmenta; tehnologije i inovativnosti te dinamike postizanja ekonomskih rezultata.

Primorsko-goranska županija
Primorsko-goranska županija
Katalog investicija PGŽ