Primorsko-goranska županija, uz Grad Zagreb, Istarsku, Dubrovačko-neretvansku i Zagrebačku županiju spada u najrazvijeniju, IV. skupinu kategorija jedinica područne (regionalne) samouprave prema indeksu razvijenosti, čija vrijednost indeksa razvijenosti iznosi više od 125% prosjeka Republike Hrvatske. U najrazvijenijim županijama izrazito prevladavaju čimbenici konkurentnosti obrazovanja, razvijenosti poduzetništva i ekonomskih rezultata.

Vrijednosti indeksa razvijenosti županija objavljene su u 2018. godini (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije), a vrijednosti pokazatelja ‒ komponenti indeksa odnosile su se na razdoblje 2014. ‒ 2016. Primorsko-goranska županija je s vrijednošću indeksa 105,3 bila posljednja među najrazvijenijim županijama, kao petorangirana. Naime, prema pojedinačnim komponentama indeksa, Primorsko-goranska županija odudara od ostalih visokorazvijenih županija prema nepovoljnim pokazateljima općega kretanja stanovništva i prema indeksu starenja. Štoviše, indeks starenja u 2011. bio je najnepovoljniji u Primorsko-goranskoj županiji među svim županijama.