Obrazovna struktura stanovništva značajno utječe na razvoj gospodarstva Primorsko-goranske županije, te njezin opći napredak. U Županiji je dobro razvijen sustav formalnog i neformalnog obrazovanja, a postoji i čitav niz institucija koje provode edukativne programe u informalnom obrazovanju.

U segmentu formalnog obrazovanja, Primorsko-goranska županija je županija koja ima znatno viši udio srednjeobrazovanih i visokoobrazovanih osoba u odnosu na prosjek Republike Hrvatske. Županija je s najvišim udjelom obrazovanih osoba na razini srednjoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, te druga s najvišim udjelom visokoobrazovanih osoba, nakon Grada Zagreba.

(Izvor: Državni zavod za statistiku)

Primorsko-goranska županija
Primorsko-goranska županija
Katalog investicija PGŽ