Obrazovna struktura stanovništva značajno utječe na razvoj gospodarstva Primorsko-goranske županije, te njezin opći napredak. U Županiji je dobro razvijen sustav formalnog i neformalnog obrazovanja, a postoji i čitav niz institucija koje provode edukativne programe u informalnom obrazovanju.

U segmentu formalnog obrazovanja, Primorsko-goranska županija je županija koja ima znatno viši udio srednjeobrazovanih i visokoobrazovanih osoba u odnosu na prosjek Republike Hrvatske. Prema Popisu stanovništva iz 2011., Primorsko-goranska županija ima najviši udio obrazovanih osoba na razini srednjoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, te  je druga županija s najvišim udjelom visokoobrazovanih osoba, nakon Grada Zagreba. (Izvor: Državni zavod za statistiku)