Primorsko-goranska županija jedna je od sedam jadranskih županija u Republici Hrvatskoj. Na sjeveru graniči s Republikom Slovenijom, na zapadu s Istarskom županijom, na istoku s Karlovačkom te na jugoistoku s Ličko-senjskom i Zadarskom županijom. Županiji pripada i dio obalnog mora s državnom granicom udaljenom 22 km jugozapadno od otoka Suska. Zbog svojega položaja, Županija je prometno sjecište putova koji povezuju Srednju i Jugoistočnu Europu i dio država Zapadne Europe sa Sredozemnim morem.

Površina kopnenog dijela Županije iznosi 3.587 km2, a površina akvatorija, tj. morskog dijela iznosi 4.344 km2. Za razliku od susjednih županija, obuhvaća veći broj stalno naseljenih otoka: Krk, Cres, Rab i Lošinj te otoke lošinjskog arhipelaga: Unije, Ilovik, Susak i Srakane.

Povoljan geoprometni položaj utječe na gospodarstvo, pa znatan dio stanovništva radi u gospodarskim djelatnostima vezanim uz promet i more. Stoga su se na području Županije razvila središta s razvijenom lučkom, pomorsko-prometnom, brodograđevnom i turističkom djelatnošću važnom za cijelu Hrvatsku.

Grad Rijeka sa 128.624 stanovnika poslovno je, upravno-administrativno, gospodarsko i kulturno središte Županije.

Županija se sastoji od tri funkcionalno izražene cjeline nastale temeljem brojnih kriterija i parametara iz područja prirodnih (razlika u reljefu i klimi), društvenih i gospodarskih sustava, među kojima je izrazita razlika u naseljenosti i izgrađenosti. Utvrđena su tri osnovna težišta razvoja: Gorski kotar,  Otoci i Priobalje.

(Izvor: Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.)