Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, na području Primorsko-goranske županije živjelo je 296.195 stanovnika, odnosno 6,9 % ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske.

Prema procjenama broja stanovnika Državnoga zavoda za statistiku, Primorsko-goranska županija je 2018. godine imala 283.405 stanovnika. Podaci ukazuju  na kontinuirani negativni trend kretanja broja stanovnika od 1991. godine do danas.

Prema procjenama broja stanovnika Državnoga zavoda za statistiku za 2018. godinu prosječna gustoća naseljenosti iznosila je 79 stanovnika/km² što je u odnosu na Republiku Hrvatsku (75,7 stanovnika/km²) iznadprosječna gustoća naseljenosti. Najveća gustoća naseljenosti je u Gradu Rijeci (2.730,58 stanovnika/km²).

Unatoč smanjenju broja stanovnika, Grad Rijeka  je i dalje najgušće naseljeno područje u Republici Hrvatskoj.

Obrazovna struktura stanovništva značajno utječe na razvoj gospodarstva Primorsko-goranske županije, te njezin opći napredak. U Županiji je dobro razvijen sustav formalnog i neformalnog obrazovanja, a postoji i čitav niz institucija koje provode edukativne programe u neformalnom obrazovanju. U segmentu formalnog obrazovanja, Primorsko-goranska županija je županija koja ima znatno viši udio srednjoškolski obrazovanih i visokoobrazovanih osoba u odnosu na prosjek Republike Hrvatske.