Prema posljednjem popisu stanovništva 2011., Primorsko-goranska županija imala je 296.195 stanovnika. Žene čine 52% stanovništva, a muškarci 48%.

Prosječna starost stanovnika Županije u 2011. iznosila je 43,9 godina, a indeks starenja iznosi 55,3%, što upućuje na proces starenja stanovništva, kao i koeficijent starosti koji iznosi 26,6.

Migracijska stopa u Županiji je pozitivna, odnosno broj osoba koje su se doselile u Županiju veći je od broja odseljenih osoba. U 2011. migracijski saldo među županijama bio je pozitivan i iznosio je 139 osoba, kao i migracijski saldo s inozemstvom.

Županija ima prosječnu gustoću naseljenosti od 82,57 stanovnika/km2 te je iznad prosječne gustoće naseljenosti u odnosu na Republiku Hrvatsku (75,7 stanovnika/km2). Najveća gustoća naseljenosti je u Gradu Rijeci (2.967 stanovnika/km2), a najmanja u Gorskom kotaru (18 stanovnika/km2).

(Izvor: Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.)

Primorsko-goranska županija
Primorsko-goranska županija
Katalog investicija PGŽ