Plan razvoja otoka Primorsko-goranske županije za razdoblje do 2027. godine (dalje: Plan razvoja otoka PGŽ) teritorijalni je strateški i operativni dokument, koji predstavlja jedan od glavnih preduvjeta za provedbu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za otoke.

Nositelj izrade je Primorsko-goranska županija kao obalno-otočna županija, dok je koordinator izrade javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“.

Plan razvoja otoka PGŽ izrađuje se kao dodatak Planu razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine, a usvaja se u skladu sa svojim internim procedurama i uz prethodnu suglasnost Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Izradom Plana razvoja otoka PGŽ pružit će se potpora integriranom teritorijalnom razvoju koji se provodi u okviru Integriranog teritorijalnog programa za otoke, Posebnog cilja 5(ii) „Poticanje integriranog i uključivog lokalnog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana“.

Kroz izradu Plana razvoja otoka PGŽ provodit će se participativni pristup u rješavanju lokalnih problema u kojem proces vode otočni dionici (bottom-up pristup). Na taj će način otočni dionici izravno utjecati na kreiranje smjerova razvoja za otoke čime će se ujedno jačati društvena kohezija i kapaciteti za strateško planiranje te provedbu projekata unutar otočne zajednice. Plan razvoja otoka PGŽ odgovorit će na mnoge specifične izazove otoka identificiranjem ključnih područja djelovanja te otvaranjem mogućnosti za provedbu ciljanih intervencija i rješavanje lokalnih potreba.

Za potrebe izrade Plana razvoja otoka PGŽ formirano je otočno partnersko vijeće koje će, uz nositelja izrade ovog dokumenta, sudjelovati u kreiranju sadržaja i cjelokupnom procesu donošenja dokumenta, a nadalje i u praćenju provedbe zadanih ciljeva.