Potpisnici ugovora:  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode, Grad Rijeka, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Lokacija provedbe projekta: Područje urbane aglomeracije Rijeka-Grad Rijeka, Grad Kastav, Općina Viškovo, Općina Čavle, Općina Jelenje

Razdoblje provedbe projekta: 2019. –

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Kohezijski fond

Vrijednost projekta: 1.761.563.462,00 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 1.256.548.480,00 kn

Nacionalni doprinos: 505.014.982,00 kn

Opis projekta:

Ciljevi realizacije ovog projekta su dostići europske standarde u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, povećati stupanj zaštite izvorišta pitke vode i smanjiti zagađenje mora te osigurati dobro stanje voda, zaštititi vodne, i o vodi ovisne, ekosustave – i sve to na području riječke aglomeracije, odnosno u Rijeci, Kastvu, Viškovu, Čavlima i Jelenju.

Projektom se planira izgraditi novi pročišćivač otpadnih voda na Delti, visokog drugog stupnja pročišćavanja, s biološkom obradom otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more te obradom mulja do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari. Uređaj će imati kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ekvivalent stanovnika.

Također, projektom će se financirati gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica, s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe.

Predviđeno je i rješavanje problema s priključenjem onih objekata, kako novoizgrađenih tako i postojećih, koji su ispod razine kanalizacijskog kolektora. Za njihovo priključenje na javni sustav odvodnje predviđena je dobava velikog broja (2.514) malih lokalnih internih crpnih stanica.

U okviru projekta zamijenit će se i dijelovi sustava javne vodoopskrbe kojima će se također postići smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu za oko 8% koji su i danas u prihvatljivim granicama i značajno su ispod razine prosječnih stvarnih gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Hrvatskoj.