Pametna regija

Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije, u suradnji s ključnim dionicima, provodi aktivnosti primjene modernih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, dostupnih i otvorenih cjelokupnoj zajednici, a sve u svrhu unapređenja i poboljšanja kvalitete života građana na području Županije.

Sudjelovanjem u provedbi aktivnosti razvoja Primorsko-goranske županije u pametnu regiju, od ključnog je značaja stvaranje tehnoloških preduvjeta za ravnomjerni razvitak jedinica lokalne samouprave na području Županije i to u sljedećim područjima: javno zdravstvo i kvaliteta života, inovativno i otvoreno društvo: građanstvo, inkluzivnost i kultura, bio-nano-info tehnologije, energija – transport – održivi razvoj te turizam, prirodni i tradicionalni resursi za budućnost, u skladu s globalnim trendovima razvoja društva i zajednice.

 


Client:
Date: August 30, 2018
Service: