Vrijednost investicije: oko  363,7 milijuna kuna
Investitor: ACI – Gitone d.o.o.

Koncesijski ugovor za Porto Baroš bit će sklopljen na rok od 30 godina, na površini pomorskog dobra od ukupno 105.897 četvornih metara. Procijenjena ukupna vrijednost koncesije je milijardu i 165 milijuna kuna, a koncesionaru je, prema odredbama natječaja, otvorena i mogućnost proširenja koncesijskog područja na čitav prostor putničke luke u Rijeci, na potezu od Rive Boduli do Bunkera, odnosno do De Franceschijevog gata koji već sada u stvarnosti funkcionira kao marina za privez uglavnom većih plovila, takozvanih megajahti. S oko 260 vezova marina će imati značajan kapacitet i moći primiti plovila i megajahte iz cijelog svijeta.

(Fotografije: Google slike)

Poveznica