Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14 i 123/17) uređuje ciljeve i načela upravljanja regionalnim razvojem Republike Hrvatske, planske dokumente politike regionalnog razvoja, tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem, ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, način utvrđivanja urbanih i potpomognutih područja, poticanje razvoja potpomognutih područja, provedbu, praćenje i izvještavanje o provedbi politike regionalnoga razvoja u svrhu što učinkovitijeg korištenja fondova Europske unije.

U svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave, Primorsko-goranska županija osnovala je javnu ustanovu „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, koja obavlja poslove regionalnog koordinatora za Primorsko-goransku županiju.

Regionalni koordinatori obavljaju sljedeće poslove:

više
Agencija za regionalni razvoj
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije