Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 102/15, 25/18, 114/18, 32/20 i 20/21) i odnose se na investicijske projekte u:

  • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
  • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
  • aktivnostima poslovne podrške i
  • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

Potpore se ne mogu dodijeliti za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice EU, to jest potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću; u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u slučaju ako se iznos potpora utvrđuje na temelju cijene ili količine tih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih u promet od strane dotičnih poduzetnika ili ako su potpore uvjetovanje njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače; u sektoru ribarstva, akvakulture i sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje; u sektoru čelika, sektoru ugljena, sektoru umjetnih vlakana, sektoru prometa te povezanoj infrastrukturi; za proizvodnju i distribuciju energije, te energetsku infrastrukturu; za razvoj širokopojasnih mreža; za istraživačku infrastrukturu; za sektor brodogradnje; za sektor financija i osiguranja; za zdravstveni sektor, sektor socijalne skrbi i sektor obrazovanja; za sektor trgovine; za sektore gradnje i poslovanja nekretninama; i za sektore vodnoga gospodarstva, gospodarenja otpadom i sanacije okoliša.

Poticaji za investicijske projekte

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Agencija za investicije i konkurentnost
Katalog investicija PGŽ

Ukoliko želite da Vaš investicijski projekt bude objavljen u Katalogu investicija Primorsko-goranske županije te na internetskoj stranici www.invest.pgz.hr , slobodni ste ispuniti obrasce za unos projekta na sljedećim linkovima:

INVESTICIJSKI PROJEKT
Na ovom linku upisuju se osnovni podaci o investicijskom projektu

FOTOGRAFIJA
Putem ovog linka dostavlja se fotografija projekta

Napomena:

  1. Naziv fotografije treba biti isti ili sličan nazivu projekta
  2. Veličina fotografije ne smije bi manja od 1500 px
  3. Podržani formati su .jpg, .jpeg, .png