Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja („Narodne novine“ broj 102/15, 25/18, 114/18 i 32/20) i odnose se na investicijske projekte u:

 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
 • aktivnostima poslovne podrške i
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

Potpore uključuju:

 1. porezne potpore za mikropoduzetnike
 2. porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
 3. potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 4. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 5. potpore za:
  • razvojno-inovacijske aktivnosti
  • aktivnosti poslovne podrške i
  • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
 6. potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 7. potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
 8. potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 9. potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa

Poticajne mjere mogu koristiti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koja izvrše
ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od:

 • 50.000€ i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike
 • 150.000€ i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta za male, srednje i velike poduzetnike
 • 50.000 € i uz uvjet otvaranja najmanje10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera
 • 500.000 € za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa

Klasifikacija poduzetnika sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

 

Potpora za početnu investiciju više

Porezni poticaji više

Poticaji za zapošljavanje više

Potpore za razvojno–inovacijske aktivnosti više

Potpora za opravdane troškove usavršavanja više

Poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta više

Poticajne mjere za radno-intenzivne investicijske projekte više

Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske više

Potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa više

Prema proceduri prijave za korištenje poticajnih mjera temeljem Zakona o poticanju ulaganja („Narodne novine“ broj 102/15, 25/18, 114/18, 32/20) poduzetnik koje želi steći status nositelja poticajnih mjera dužan je podnijeti Prijavu za korištenje poticajnih mjera u obliku propisanih obrazaca Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Agencija za investicije i konkurentnost
Katalog investicija PGŽ

Ukoliko želite da Vaš investicijski projekt bude objavljen u Katalogu investicija Primorsko-goranske županije te na internetskoj stranici www.invest.pgz.hr , slobodni ste ispuniti obrasce za unos projekta na sljedećim linkovima:

INVESTICIJSKI PROJEKT
Na ovom linku upisuju se osnovni podaci o investicijskom projektu

FOTOGRAFIJA
Putem ovog linka dostavlja se fotografija projekta

Napomena:

 1. Naziv fotografije treba biti isti ili sličan nazivu projekta
 2. Veličina fotografije ne smije bi manja od 1500 px
 3. Podržani formati su .jpg, .jpeg, .png