PRIRODNA BAŠTINA

Učka 360°

Javna ustanova
„Park prirode Učka“

 

PROMETNA I LUČKA INFRASTRUKTURA
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
GOSPODARENJE OTPADOM I ZAŠTITA OKOLIŠA
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
RAZVOJ SVEUČILIŠTA
RAZVOJ ZDRAVSTVENIH USLUGA
KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA