Temeljem članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15) omogućeno je i osigurano pravo na pristup informacijama, kao i ponovna uporaba informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija podrazumijeva pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno objavljivanje informacija neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ javnost informira putem web stranice objavom dokumenata i informacija, javno dostupnih u elektroničkom obliku, kojima je moguće pristupiti bez potrebe upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem zahtjeva pisanim ili usmenim putem. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije .

Predmetni obrasci mogu se dostaviti:

  • Poštom na adresu: javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, Ciottina 17/b, 51000 Rijeka, dostavom obrazaca Zahtjev za pristup informacijama, Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije ili Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
  • Osobno na adresu: javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, Ciottina 17/b, 51000 Rijeka, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
  • Putem elektroničke pošte na: info@prigoda.hr
  • Putem telefaksa na: +385 755 22 928
  • Putem telefona na: +385 51 238 228

Službenik za informiranje u javnoj ustanovi „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ je Ivana Pavlek.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zakonska regulativa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14)
Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija („Narodne novine“ broj 67/17)

Godišnja izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.