Korisnik: Hrvatske ceste d.o.o.

Lokacija provedbe projekta: Rijeka

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Europski fond za regionalni razvoj

Vrijednost projekta: 520.010.000,00 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 442.008.500,00 kn

Opis projekta: Cilj projekta je izgraditi spojnu cestu DC403 od čvora Škurinje na autocesti A7 koja predstavlja dio TEN-T, do luke Rijeka koja je definirana kao luka osnovne mreže. Prometnicom će se ostvariti izravna veza osnovne luke na TEN-T, poboljšati regionalna i lokalna mobilnost, i povećati sigurnost prometa. Procijenjena duljina glavne trase iznosi 2,977 km. Planirana državna cesta DC403 povezuje postojeći čvor Škurinje na riječkoj obilaznici i zapadni dio luke Rijeka (osnovna luka – kontejnerski terminal Zagrebačka obala – u izgradnji) te na taj način predstavlja nedostajuću vezu osnovne luke Rijeka s TEN-T mrežom.
Dodatno, navedenim projektom ostvaruje se i veza s centrom grada Rijeke, smanjuje prometno zagušenje, povećava sigurnost prometa, te povećava konkurentnosti lokalnih ekonomija putem bolje pristupačnosti drugim tržištima korištenjem novog prometnog pravca.
Projekt uključuje gradnju više objekata od kojih su značajniji: tunel Podmurvice (cca. 1253 m), vijadukt Piopi (cca. 316 m), vijadukt Mlaka (cca. 144 m).
Također, ovim projektom osigurati će se pozitivan efekt na projekte izvan prometnog sektora, posebice u segmentu projekata koji se odnose na IKT sektor jer će se provući cijevi koje će omogućiti postavljanje optičke infrastrukture.

(Fotografije: Google slike)

Poveznice:

HRVATSKE CESTE

INSTITUT IGH d.d.