Razvojni projekti Luke Rijeka i Riječkoga prometnog pravca sufinanciraju se sredstvima Europske unije iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility).

Sveukupno devet projekata ukupne vrijednosti 2,6 milijardi kuna provode Lučka uprava Rijeka i HŽ Infrastruktura:

  1. Rekonstrukcija željezničke stanice Rijeka – Brajdica i izgradnja intermodalnog terminala na kontejnerskom terminalu Brajdica
  2. Rekonstrukcija teretnog dijela željezničke stanice Rijeka – Teretna i izgradnja intermodalnog terminala na kontejnerskom terminalu Zagrebačka obala
  3. Rekonstrukcija pristaništa za generalne terete u luci Raša
  4. Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka-bazen Rijeka
  5. Rekonstrukcija željezničke infrastrukture na području luke Rijeka – bazen Bakar
  6. Projekt informatičkog sustava lučke zajednice
  7. Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica – državna granica
  8. Izrada projektne dokumentacije za dionicu željezničke pruge Škrljevo-Rijeka – Jurdani
  9. Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata.

(Fotografije: Google slike)

Poveznice:

LUČKA UPRAVA RIJEKA

HŽ INFRASTRUKTURA