Provedbeni program Primorsko-goranske županije je kratkoročni akt strateškog planiranja koji osigurava provedbu posebnih ciljeva Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022.-2027. godine i poveznicu s proračunom Primorsko-goranske županije.

Provedbeni program Primorsko-goranske županije donosi se za vrijeme trajanja mandata župana i vrijedi za taj mandat.

Župan Primorsko-goranske županije donosi provedbeni program najkasnije 120 dana od dana stupnja na dužnost.

Provedbeni program revidirat će se na godišnjoj razini, odnosno prema potrebi.

Izvješća o realizaciji provedbenog programa izrađivat će se polugodišnje i godišnje, putem javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, u svojstvu regionalnoga koordinatora.

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Primorsko-goranske županije

Upute za izradu Provedbenih programa JLP(R)S