Korisnik:  Sveučilište u Rijeci

Lokacija provedbe projekta: Primorsko-goranska županija

Vrijeme provedbe: 19.04.2014.-18.12.2015.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: Regionalna konkurentnost

Vrijednost projekta: 180.182.048,91 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 153.154.741,57 kn

Nacionalni doprinos: 27.027.307,34 kn

Opis projekta: Projektom će se opremiti Centar za visokopropusne tehnologije u biomedicini, Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije, Centar za napredno računanje i modeliranje te laboratoriji Građevinskog fakulteta. Projekt se temelji na ciljevima OPRK 2007.-2013. i Strategije Sveučilišta u Rijeci te svim drugim relevantnim strategijama te doprinosi ostvarenju izlaznih pokazatelja istih. Navedena oprema omogućit će postizanje izvrsnosti u razvoju, inovacijama i istraživanju u RH te smanjiti regionalne nejednakosti u razini znanstvene, istraživačke i obrazovne infrastrukture.

(Fotografije: Google slike)

Poveznica:

SVEUČILIŠTE U RIJECI