RAZVOJ SVEUČILIŠTA

PROMETNA I LUČKA INFRASTRUKTURA
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, GOSPODARENJE OTPADOM I ZAŠTITA OKOLIŠA
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
RAZVOJ ZDRAVSTVENIH USLUGA
KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA
PRIRODNA BAŠTINA