RAZVOJ ZDRAVSTVENIH USLUGA

PROMETNA I LUČKA INFRASTRUKTURA
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
GOSPODARENJE OTPADOM I ZAŠTITA OKOLIŠA
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
RAZVOJ SVEUČILIŠTA
KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA
PRIRODNA BAŠTINA