„Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. temeljni je dokument o promišljanju razvoja na regionalnoj razini. Ujedno je i okvir za donošenje cijelog niza regionalnih i lokalnih sektorskih strategija, a predstavlja zajedničku viziju i plan djelovanja svih subjekata iz javnog, privatnog i civilnog sektora s područja Županije. Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, prihvaćanje europskih pravnih stečevina i vrijednosti te želja za stalnim napretkom uvjetovali su strukturu i sadržaj, ali i način izrade Razvojne strategije.

Izrada ovog strateškog dokumenta bila je praćena mnogobrojnim izazovima, vezanima prije svega uz vertikalnu i horizontalnu integriranost. Dinamičan zakonodavni okvir, niz novih nacionalnih razvojnih dokumenata, ali i nedovoljno jasno definiran njihov međusobni odnos, uvjetovali su, ali i osnažili, našu želju za partnerskim pristupnom u izradi Razvojne strategije Primorsko-goranske županije. Sve to ponukalo nas je na niz rasprava, okruglih stolova i izlaganja provedenih u okviru radnih tijela, odnosno više od dvjesto aktivnih dionika koji su pratili njezinu izradu.

Usvajanjem Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020., kao prvi u Republici Hrvatskoj, osigurali smo sve pretpostavke za ravnomjeran razvoj našeg područja, a posebno za mogućnost korištenja bespovratnih sredstava fondova Europske unije.

Zajednička vizija pretočena u Strategiju glasi: Primorsko-goranska županija je konkurentna, održiva i društveno pravedna regija poželjna za život i rad. Ovakva regija podrazumijeva i posebnu brigu za područja s razvojnim posebnostima kao što su mikroregije Gorski kotar i Otoci, ali i prepoznavanje važnosti urbanih područja za regionalni razvoj.

Ova vizija nije nedostižan ideal, ona je ostvariva provođenjem 56 mjera kojima će se realizirati sljedeći ciljevi: razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj te razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života.“

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2011.-2013.

Obrazac za projekt/program