Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije regionalni je koordinator za Primorsko-goransku županiju, temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18). Temeljna uloga regionalnog koordinatora je učinkovita koordinacija i poticanje regionalnog razvoja.

Primorsko-goranska županija je prva županija u Hrvatskoj koja je usvojila Razvojnu strategiju u kojoj su utvrđeni temeljni ciljevi Županije do 2020. godine, s glavnim naglaskom na konkurentnom gospodarstvu Primorsko-goranske županije, uravnoteženom regionalnom razvoju te jačanju ljudskih potencijala i kvalitete života njenih građana.