Korisnik: Županijska lučka uprava Rab

Lokacija provedbe projekta: otok Rab

Izvor financiranja: Operativni program za pomorstvo i ribarstvo

Vrijednost projekta: 19.169.775,19 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 14.377.331,39 kn

Nacionalni doprinos: 4.792.443,80 kn

Doprinos Primorsko-goranske županije i vlastita sredstva: 700.000,00 kn

Opis projekta:

Glavni cilj rekonstrukcije gata „Pumpurela“ je cjelovito uređenje ribarske infrastrukture za potrebe ribara na postojećem lukobranu „Pumpurela“.

Rekonstrukcijom se gat Pumpurela pretvara u gat za privez i stvara manipulativna površina za obavljanje ribarske djelatnosti. Rekonstrukcija gata predstavlja prvu fazu rekonstrukcije cjelokupne Luke Rab čija je vrijednost procijenjena na oko 60 milijuna kuna.

(Fotografija: 2.mjesto-LD)

Poveznice:

Županijska lučka uprava Rab